Nu sätter det igång…

NU SÄTTS VÅRENS ARBETEN IGÅNG

1. Staketförbättring längs Storvretsvägen

Det första arbetet börjar redan i nästa vecka, vecka 13. Då sätter arbetet med att förbättra staketet längs Storvretsvägen igång, inklusive en mindre förlängning av den sträcka som idag inte har något staket alls. Staketet ska förtätas och få avskärmning både nedtill och upptill. Tanken är att det ska skärma av bättre mot oljud från trafiken.

Arbetat beräknas ta cirka tre veckor.

2. Asfaltering och grindjusteringar av samtliga parkeringar och carportar

Det andra arbetet är asfalteringen och grindjusteringarna av samtliga parkeringar och carportar. Detta arbete påbörjas i mitten av april och pågår till mitten av juli.

Mer information om vad detta innebär för samtliga som har carport eller uteparkering kommer att skickas ut direkt till berörda, inklusive information när det är din tur att flytta bilen och var du ska parkera under tiden just din parkeringsplats åtgärdas.

För att asfalteringsjobbet ska kunna påbörjas i mitten av april kommer vinterns sand att tas bort innan det jobbet påbörjas, det vill säga innan städdagarna.

Tidsplan för asfalteringsarbetena hittar du här.

Föreningslokalen upptagen

Under tiden som dessa arbeten pågår kommer vår föreningslokal att användas av de som gör jobben. Under den tiden kan föreningslokalen alltså tyvärr inte hyras eller lånas. Vi räknar dock med att kunna använda den som vanligt under städdagarna. Den inre upprustningen av föreningslokalen måste också skjutas på framtiden tills de här två jobben är klara och vi fullt kan disponera lokalen igen.

Inre upprustning av föreningslokalen

Föreningslokalen är i stort behov av upprustning.

Vi kommer under våren försöka hinna med att måla om väggar och tak (inomhus) och byta ut soffgrupp med mera.  Vi har sedan sist fått ett nytt soffbord från en medlem (tack för det!) och har bytt gardinerna.

Målningen av väggarna (inomhus) tänker vi sätta igång med ”snart”. Om du vill vara med och måla, hör av dig! Skicka ett mail till styrelse@skacklinge.se eller lägg en lapp med namn och telefonnummer i föreningens brevlåda Skäcklingevägen 167, så kontaktar vi dig när vi sätter igång.

Om någon är hantverkskunnig, så har vi också några mötesstolar i föreningslokalen som skulle behöva lite handpåläggning och kärlek. Någon frivillig?

PS. Boka redan nu in 5 – 6 maj för vårens städdagar. Mer information kommer närmre inpå.

KOM OCH FIKA MED OSS 10 MARS

Kom och fika med oss och möt Styrelsen och Valberedningen, lördagen den 10 mars 2012, mellan 15:00 – 17:00 i Föreningslokalen.

Du får chansen att lära känna oss, ha en pratstund, berätta om det är något du är missbelåten med, något du tycker att vi gör bra, något du tycker vi kunde göra bättre… Ordet är fritt.

VARMT VÄLKOMNA!

Vi bjuder på kaffe och bullar.

Styrelsen