Vårens städdagar är lördag 5 och söndag 6 maj 2012

verktyg

Nu är det dags igen för våra städdagar. Precis som i höstas har vi bokat in två dagar – även om det inte är lika mycket att göra nu som då. Lite annorlunda blir det eftersom sanden redan är bortsopad och borttagen och våra grönområden kommer att få särskild kärlek och omvårdnad inom kort.

Boka in lördagen den 5 och söndagen den 6 maj. Det är OK om du bara kan delta en av dagarna, jättebra om du kan båda. Ju fler vi blir, desto snabbare går det.

Samling och uppdragsutdelning

Vi samlas 10:00 (båda dagarna) vid Föreningslokalen för uppdragsutdelning.

Vi koncentrerar oss på lekplatsen och “skogen” och “vildmarken” bakom lekplatsen i år. Det blir både målning av lekredskapen (om väder och temperatur tillåter) och diverse skräp- och slyröjning. Och ett par andra mindre ågärder.

Verktyg till låns kommer den här gången att finnas vid föreningens trädgårdsförråd, längst bort i förrådslängan vid P1. Trädgårdsavfall från området körs som vanligt bort med traktor och släp.

Fika och korv

Fika och varm korv serveras i föreningslokalen vid cirka 12:30. Om vädret är vackert grillar vi. Annars blir det kokt korv inomhus.

Tanken med städdagarna är att åtgärda gemensamma ytor så det blir prydligt och trevligt för alla.

Containers

Det kommer även nu i vår att finnas containrar både för trädgårdsavfall och grovsopor borta vid P2 parkeringen vid Skäcklingevägen under städdagarna.

Observera att det INTE får läggas något elektroniskt/elektriskt eller miljöfarligt avfall i grovsopcontainern (typ gammal TV, diskmaskin, målarfärg, etc.). Sådant måste du själv ta hand om och själv ta till tippen.

MILJÖ- & OMRÅDESGRUPPEN (miljo@skacklinge.se)

Asfaltsarbeten vid carportar och parkeringar

Tidsplan för asfaltsarbeten 16 april – 6 juli

Carportar och parkeringar kommer under arbetstiden för asfaltsarbetena för respektive område att vara stängda enligt nedan.

Område 1/P1/G0 är avstängt under perioden 16 april – 2 maj

P1/Inhägnad parkering (4001–4006/4052–4068)

G0 Carport (4201–4207)

Område 2/G1/G2 är avstängt under perioden 3 maj – 18 maj

G1 Carport (4208–4218)

G2 Carport (4219–4228) + Parkering (4081–4082)

Område 3/G3/G4 är avstängt under perioden 21 maj – 5 juni

G3 Carport (4229–4238)

G4 Carport (4239–4246) + Parkering (4079-4080)

Område 4/G5/G6/GP är avstängt under perioden 7 juni – 28 juni

G5 Carport (4247–4255) + Parkering (4077–4078)

G6 Carport (4256–4265)

Gästparkeringen vid P2

Under perioden 29 juni – 6 juli görs eventuella justeringsarbeten och slutfinish.

Alternativ parkering under denna period finns enligt karta ovan.  Klicka på kartan för att ladda hem eller visa det ursprungliga informationsbladet. Infart- och utfart till den större temporära parkeringsplatsen på ängen bortom lekplatsen finns bakom förrådsslängan.

Parkeringsbolaget är informerat om att under den här perioden INTE lappa bilar som står på gästparkeringarna utan parkeringsbiljett.

OBSERVERA ATT GÄSTPARKERINGEN VID P2 DELVIS ÄR UPPTAGEN AV CONTAINERS FÖR STÄDDAGARNA 4 – 7 MAJ

Samtliga carportar och parkeringsplatser måste innan aktuell period tömmas.

Eventuella kvarvarande bilar kommer att bogseras bort, på din egen bekostnad.

Övriga kvarvarande objekt ansvaras EJ för.

Har du frågor? E-posta till styrelse@skacklinge.se .

BRF Skäcklinge Äng
Styrelsen

Vad händer på ängen?

BRF Skäcklinge Äng

Vad är det som händer på ängen vid lekplatsen undrar ni kanske.
Avspärrningar, varför då?

Så här är det. Inför asfalteringsarbetena vid carportar och parkeringar behövs det temporära, alternativa parkeringar. Kommun vägrar tyvärr ge oss tillträde till den helt tomma fotbollsplanen norr om P1. Det enda alternativet blev ängen vid lekplatsen.

Avspärrningarna har gjorts för att bilar inte ska köra ut eller in fel väg. Infarten till parkeringen blir bakom förrådslängan. Där har den tidigare behållaren för varm sand (som inte använts på ett par år) tagits bort, samt de buskar som fanns där. Dessutom blev vi tvugna att ta bort några träd på ängen så att det ska fungera att parkera.

Gräsytan kommer att täckas med markduk och grus och parkeringsplatser märkas upp. Dessa platser ska enbart användas för de som blir ”hemlösa” när deras parking/carport asfalteras.

När asfalteringsjobbet är klart (beräknat till mitten av juli) kommer gräsmattan att återställas.

Entrepenören som gör jobbet åt oss var så snabb på att sätta igång att vi tyvärr inte hann ut med information i förväg.

PS. Den 16 april kommer ny sand till sandlådorna på lekplatsen. Lekredskapen planerar vi att måla om på städdagarna om vädret och temperaturen tillåter.

Tidsplan för asfalteringsarbetena i de olika områdena hittar du här.