ÅRSSTÄMMA ONSDAG 30 MAJ 2012

VÄLKOMMEN PÅ ÅRSSTÄMMA ONSDAGEN DEN 30 MAJ KL. 19:00.

årsredovisning, framsida, Skäcklinge Äng

Plats: Kvarterslokalen hos grannföreningen, Lövholmenhus 1, Skäcklingevägen 91, på andra sidan vägen.

Medtag utdelad årsredovisning för 2011 som delats ut till alla hushåll.

Utöver dagordning enligt stadgarnas §22 kommer följande ärende att tas upp:
– inkommen motion som styrelsen svar. Bifogades den utdelade kallelsen.

Kaffe med tilltugg ordnas av föreningen.

Välkomna!

Styrelsen

ÄNDRINGAR I ASFALTERINGSSCHEMAT

På grund av helger och klämdagar ändras asfalteringsschemat något.

Område 2 – G1/G2 – senare slutdatum

G1 Carport (4208–4218)
G2 Carport (4219–4228) + Parkering (4081–4082)

Blir klart först under måndagen den 21 maj och ska därefter svalna av. Du som har parkeringar här kan alltså inte flytta tillbaka din bil till din ordinarie parkering förrän på morgonen tisdagen den 22 maj.

Område 3 – G3/G4 – senarelagt startdatum

G3 Carport (4229–4238)
G4 Carport (4239–4246) + Parkering (4079-4080)

Påbörjas först på morgonen tisdagen den 22 maj. Senast vid 09:00 på morgonen tisdagen den 22 maj ska alla bilar vara utrymda och flyttade till temporära parkeringarna under förutsättning att det finns plats på de temporära parkeringarna.

Område 1 – P1/G0

Asfalteringen av område 1 beräknas ske vecka 26. Då behöver du tyvärr utrymma igen och parkera på de temporära utrymmena.

BRF Skäcklinge Äng/Styrelsen