KALLELSE TILL EXTRA STÄMMA 30 OKTOBER 2012

Kallelse till Bostadsrättsföreningens
EXTRA STÄMMA

Medlemmarna kallas härmed till EXTRA FÖRENINGSSTÄMMA tisdagen den 30 oktober 2012, kl 18.00 i kvarterslokalen Lövholmenhus 1, Skäcklingevägen 91.

Enligt stadgarnas paragraf 22 kommer följande att tas upp:

• Trädfällning på baksida Skäcklingevägen 233
• Inval av suppleant som ordinarie ledamot
• Omvandling av ledamot till suppleant

Tumba 2012-10-21

RIKSBYGGENS BOSTADSRÄTTSFÖRENING
SKÄCKLINGE ÄNG
Styrelsen

Bilaga: Begäran om extra stämma (pdf, 500 KB) och Kallelsen till stämma (pdf, 41KB)

HÖSTSTÄDNING

höst, autumn

Foto: Nini Tjäder

 LÖRDAG 20 OKTOBER + SÖNDAG 21 OKTOBER

Årets städdagar infaller lördagen den 20 oktober + söndagen den 21 oktober. Lördagen är vikt för gemensamma åtgärder. Under söndagen föreslår vi att ni själva tar tillfället i akt och städar/gör i ordning inför vintern inom era egna områden.

Båda dagarna kommer traktor med släp att samla ihop trädgårdsavfall och grovsopor som ska bort.

Som vanligt kommer vi att ha en container för trädgårdsavfall och en för grovsopor vid gästparkeringen på Skäcklingevägen, som den helgen, från fredag em till måndag morgon, inte kommer att vara tillgänglig för parkerande gäster.

OBSERVERA att det INTE får läggas något elektroniskt/elektriskt eller miljöfarligt avfall i grovsopcontainern (typ gammal TV, diskmaskin, målarfärg etc.). Sådant måste du själv ta hand om och ta till tippen.

Uppgiftsfördelning sker vid föreningslokalen från kl 10:00 under lördagen. Vi bjuder på fika och korv i föreningslokalen under lördagen med början 12:30.

Trädgårdsförrådet vid P1 kommer att vara öppet för lån av verktyg till medlemmarna både under lördagen och söndagen mellan 10:00 – 15:00.

VÄLKOMNA!

BRF Skäcklinge Äng
Miljö- & Områdesgruppen
miljo@skackling.se

STAMSPOLNING

stamspolning

Nu är det dags för lite omsorg om våra hus insidor också.

Från och med måndagen den 15 oktober börjar alla avloppsledningar/stammar/ spolas igenom i både radhus och flerfamiljshus.

Information om NÄR stamspolningen kommer att ske hos just dig kommer att aviseras direkt från Ragnsells som gör jobbet. Håll alltså utkik efter lapp i brevlådan från Ragnsells. Tillsammans med aviseringen får du också en nyckelbricka med ett nummer på som du kan sätta på din nyckel om du inte kan vara hemma och behöver lämna in den till Birgitta (se nedan).

Det är mycket viktigt att Ragnsells släpps in i alla lägenheter/radhus för att jobbet ska bli så effektivt och bra som möjligt. Du är som boende skyldig att släppa in dem för den här typen av jobb (Stadgarna §34). Om du inte släpper in dem kan det förorsaka extra kostnader som kommer att debiteras dig.

Om du inte har möjlighet att vara hemma när de kommer MÅSTE du lämna nycklar till föreningen för att möjliggöra tillträde från Ragnsells. Nycklarna ska vara märkta med namn, adress, lägenhetsnummer och telefonnummer där vi kan nå dig (exempelvis mobilnummer). För lämning av nycklar kontakta: Birgitta Östlin, Skäcklingevägen 203, Tel: 076 – 208 95 07, E-post: birgitta.ostlin@skacklinge.se från och med fredag 12 oktober.

Varför gör vi det här?

Vi gör det här för att få väl fungerande ledningar och förebygga eventuella vattenskador, stopp i rören, gurglande avlopp, illaluktande avlopp.

Inom kort kommer även dagvattenbrunnarna (utomhus) att slamsugas av Ragnsells.

Hur går det till?

För att rensa stammarna så kommer samtliga avlopp i kök och badrum att spolas. Cirka 10–12 hushåll per dag rensas och man går i en bestämd ordning, nerifrån och uppåt under rensningen.

Plocka ur under diskbänken och lägg gärna dit några gamla tidningar som skydd, samt plocka undan eventuella mattor från ytterdörren till kök och badrum/duschrum.

Hjälp till och ställ upp så att arbetet flyter utan hinder!

STYRELSEN BRF SKÄCKLINGE ÄNG