Nya styrelsen

Den nya (ny-gamla) styrelsen efter stämman den 2013-05-29 ser ut som följer:

Ordförande/ledamot: Jenny Dock
Sekreterare/ledamot: Nini Tjäder
Ledamot: Birgitta Östlin
Ledamot: Lars Jonsson
Ledamot: Carola Thomassen

Suppleant: Richard de Geus
Suppleant: Kent Larsson

Revisor: Abraham Shahin

Valberedning: Annika Hansson (sammankallande), Göran Thomasen (suppleant).

ÅRETS STÄMMA ONSDAG 29 MAJ

Årets stämma 2013 går av stapeln ONSDAGEN DEN 29 MAJ, kl 19:00.

Vi träffas i grannföreningens lokal, Lövholmenhus 1, Skäcklingevägen 91, dvs. på andra sidan vägen nära busshållplatsen.

Tag med årsredovisning och motioner med motionssvar som du fått med kallelsen.

Vi bjuder på kaffe med fikabröd.

VÄLKOMNA!