månadsarkiv: juni 2013

Äntligen fungerar grinden till P1-parkeringen

Lars Jonsson, Kent Larsson

Arbete pågår vid P1

Under en längre tid har vi haft problem med grinden till parkeringen vid P1. Tack vare Kents och Lasse slit härom helgen ska den nu fungera. Så nu finns det inte längre några skäl till att lämna den öppen och olåst…

Nu hoppas vi att det här håller och att stolpen står still även efter nästa vinter. Problemet är att grundvattnet inte är längre ner än 35 cm från markytan.

Bilderna visar det pågående arbetet. Foto: Nini Tjäder.

Lars Jonsson, Kent Larsson

Glad granne inspekterar det pågående arbetet.

betongfundament, parkeringsgrind

Det gamla betongfundament… inte konstigt att stolpen blev sned.

Kent Larsson

Kent Larsson

parkeringsgrind

Det var vissa problem med att få bort den gamla stolpen, men till slut gick det.

Lars Jonsson

Arbete pågår

grindstolpe, parkeringsgrind

Grindstolpen på plats med ny betong.

SMS-betalning av parkeringsavgift vid gästparkeringen

ama, parkering

Många har hört av sig om att det kan vara besvärligt att betala för parkering på gästparkeringarna eftersom parkeringsautomaten vid stora gästparkeringen vid Skäcklingevägen bara tar kontanter och inte kort. Efter kontakt med UK Parkering som sköter denna har en lösning med SMS-betalning för parkeringsbiljett hittats. Information om hur det fungerar finns från och med nu på parkeringsautomaten. Vårt parkeringsbolag är inte beredda att byta ut automaten till en som tar kort eftersom det skulle kosta dem cirka 130.000 kr och det är mycket vandalisering på den.

Instruktionen ovan finns klistrad på parkeringsautomaten vid stora gästparkering vid Skäcklingevägen.

PS. Du kan fortfarande betala med mynt som tidigare.

Nu går det att låna föreningens släpkärra

släpkärra

Föreningen har nu en ny släpkärra som får lånas av medlemmar i föreningen.

Det är bara medlem i föreningen som får boka lån av släpkärran och hämta nyckel. Medlemmen har ansvar för eventuell skadegörelse under lånetiden och ersättningsskyldig för eventuella skador.

Släpkärran kan lånas maximalt ett dygn (24 timmar) åt gången.

Släpkärran ska hållas låst med släp-låset då den är parkerad, både vid dess hem-stolpe vid P1 och på annan plats än vid föreningens stolpe.

slapen_0696

Kom ihåg att låsa fast gamla släpet med låset vid stolpen då du hämtar låne-släpet.

Släpkärran ska återlämnas städad efter användning och låsas fast vid stolpen tillsammans med den gamla släpkärran och det gemensamma låset.

Släpkärran får enbart användas tillsammans med bil med godkänd dragkrok.

Bokning av släpkärran görs hos:
Birgitta Östlin, Skäcklingevägen 203
Telefon: 076 – 208 95 07
E-post: birgitta.ostlin@skacklinge.se eller styrelse@skacklinge.se

gamlaslap_0691

Vi skulle uppskatta om gamla släpet INTE användes för dumpning av sopor… Sopor bör du själv ta dit de ska. Så här ska det inte se ut.

Och den gamla släpkärran? Vad händer med den? Den använder vi enbart inom området. Bakbelysningen på den fungerar inte. Den är också avställd. Och den har en del andra skavanker också.

Den vita katten…

vitakatten_3186

Alla pratar om den vita katten som terroriserar området. Han ovan…

Ett ständigt samtalsämne bland andra kattägare och alla andra som har problem med honom. Vem äger honom? Områdets bad boy… Han slåss, skadar andra katter, revirar inne hos folk, tar sig in hos andra och revirar inomhus. Periodvis ser han ut som om han inte varit hemma på länge. Är han kastrerad? Om inte behöver han bli det, snarast. Så vi får slut på hans värsta härjningar. Han betraktar hela vårt område som sitt revir. Vet du vem som äger honom eller är det du själv? Låt oss veta i så fall. Kontakta styrelsen på styrelse@skacklinge.se . (Foton: Nini Tjäder, 2011 och 2013).

vitakatten_0653

På väg hem. Bor på andra sidan Storvretsvägen eller på vår sida av Storvretsvägen?

PS 2013-06-10. Nu vet vi var han bor. Han bor på Storvretsvägen i den andra föreningen. Har bett grannföreningen ta kontakt med ägarna för åtgärd./nini, sekreterare i Brf Skäcklinge Äng