Äntligen fungerar grinden till P1-parkeringen

Lars Jonsson, Kent Larsson

Arbete pågår vid P1

Under en längre tid har vi haft problem med grinden till parkeringen vid P1. Tack vare Kents och Lasse slit härom helgen ska den nu fungera. Så nu finns det inte längre några skäl till att lämna den öppen och olåst…

Nu hoppas vi att det här håller och att stolpen står still även efter nästa vinter. Problemet är att grundvattnet inte är längre ner än 35 cm från markytan.

Bilderna visar det pågående arbetet. Foto: Nini Tjäder.

Lars Jonsson, Kent Larsson

Glad granne inspekterar det pågående arbetet.

betongfundament, parkeringsgrind

Det gamla betongfundament… inte konstigt att stolpen blev sned.

Kent Larsson

Kent Larsson

parkeringsgrind

Det var vissa problem med att få bort den gamla stolpen, men till slut gick det.

Lars Jonsson

Arbete pågår

grindstolpe, parkeringsgrind

Grindstolpen på plats med ny betong.

SMS-betalning av parkeringsavgift vid gästparkeringen

ama, parkering

Många har hört av sig om att det kan vara besvärligt att betala för parkering på gästparkeringarna eftersom parkeringsautomaten vid stora gästparkeringen vid Skäcklingevägen bara tar kontanter och inte kort. Efter kontakt med UK Parkering som sköter denna har en lösning med SMS-betalning för parkeringsbiljett hittats. Information om hur det fungerar finns från och med nu på parkeringsautomaten. Vårt parkeringsbolag är inte beredda att byta ut automaten till en som tar kort eftersom det skulle kosta dem cirka 130.000 kr och det är mycket vandalisering på den.

Instruktionen ovan finns klistrad på parkeringsautomaten vid stora gästparkering vid Skäcklingevägen.

PS. Du kan fortfarande betala med mynt som tidigare.