Fasadmålning av flerfamiljshusen

fasad

Skäcklingevägen 95-97 fasad mot Storvretsvägen. Foto: ©nini.tjader

Nu är det snart dags för fasadmålning av flerfamiljshusen som vi sköt upp från förra året. Det är träfasaderna på flerfamiljshusen som kommer att målas. (Radhusen berörs INTE).

Vi väntar bara på att det ska bli tillräckligt varmt dygnet runt. Minst +5° både natt och dag behöver det vara för att det ska vara möjligt att måla, helst något varmare ändå. Vi väntar också på en projektplan från entrepenören. Så snart vi får den kommer det mer information om när målningen ska ske och hur det kommer att gå till och när just du blir berörd.

fasad, falu rödfärg

Så här ser vissa väggar ut i nuläget, så visst behöver de målas om. Foto: @nini.tjader

Byggnadsställningar kommer att sättas upp för målningen och du som boende ansvarar själv för att plocka undan så att målarna kommer åt samt att montera ned sådant som är monterat på träfasaderna. Om du har möbler, växter, kuddar etc. på din uteplats rekommenderar vi också att du skyddar dem mot färgflagor som skrapas loss och färg som målas med exempelvis presenning eller på annat sätt.

Håll utkik i din brevlåda efter mer information.
Frågor? Kontakta styrelse@skacklinge.se via epost eller lapp i lådan vid expeditionen.

fasad

Foto:©nini.tjader

Inga fler mynt i parkeringsautomaten…

parkering_2parkering

På grund av vandalisering och inbrott i myntautomaten till parkeringsautomaten vid gästparkeringarna vid Skäcklingevägen har vårt parkeringsbolag, UK Parkering, idag (2014-03-14) tagit bort möjligheten att betala parkering med mynt. Från och med nu gäller ENBART SMS-BETALNING för parkering på gästparkeringarna.

parkering_1

Frågor? Kontakta styrelse@skacklinge.se.

Fibern kommer

fiberdosaInstallationen av fibern till Botkyrka Stadsnät är påbörjad och i full gång. Så här ser dosan ut som sätts på väggen i närheten av ditt första teleuttag. Med dosan får du också en vit kartong med ett antal sladdar och en elanslutning i. SPAR KARTONGEN OCH DESS INNEHÅLL. Du kommer att behöva den när dosan ska aktiveras och du ska ut på fibernätet.

Först gjordes installationen av dosorna i flerfamiljshusen och där är de i princip klara. Därefter följer radhusen och en hel del schaktningsarbete. Eftersom våren är tidig i år – och snöfri – sätts arbetet med schaktningen igång tidigare än planerat. Exakt var, hur, när meddelas senare.

Ytterligare ett besök hemma hos dig kommer att göras av fiberinstallatörerna när alla ledningar är klara och de skall kontrollera att allt fungerar som tänkt.

Håll utkik efter aviseringar i brevlådorna. Släpp in installatörerna när de behöver komma in hos dig. Du är skyldig att ge dem tillträde till din bostad.

Frågor? Kontakta styrelsen på styrelse@skacklinge.se.