Föreningens grillregler

grilla

Bilden lånad från internet

Får vi påminna om föreningens beslutade grillregler:

Grillat är gott och det är trevligt att samlas kring grillen. Under den gångna grillsäsongen (2013) fick vi en del synpunkter på grillandet och frågor om man får grilla på balkong (i flerfamiljshusen) eller inte.

Styrelsen har också fått en del synpunkter på att det kanske kan gå lite livligt till vid grillandet, särskilt om starkare drycker avnjuts till maten och att man därför är lite oroliga att grillen och elden inte är fullt under kontroll och att en olycka skulle kunna inträffa.

Styrelsen beslutade därför den 2013-09-24 att följande regler vad gäller grillande, grilla på balkong eller uteplats eller uteplats under någon annans balkong gäller.
Plus sunt förnuft naturligtvis.

Grillen ska placeras så långt som möjligt från väggar av trä eller växtlighet som kan ta eld om glöden sprätter iväg eller grillen välts.

Grilla om möjligt inte på trädäck. Även trädäck kan ta eld.

Ha alltid vatten att släcka med i närheten av grillen om det skulle bli något tillbud.

Vid grillning på balkong ska enbart elgrill användas. Kol- eller gasolgrill får ej användas av brandskyddsskäl.

Att grilla på en inglasad balkong eller uteplats eller direkt under en balkong är livsfarligt och får därför ej förekomma. Orsaken är att man kan drabbas av kolmonoxidförgiftning om rökgaserna inte ventileras bort som de ska.

Grillos kan störa grannar och andra. Grilla med förnuft och tänk på dina grannar.

Ny styrelse vald vid årets stämma

Årets stämma hölls den 20 maj 2014. Vid stämman valdes en ny styrelse. Den nya styrelsen består av:

Ordinarie ledamöter:
NY Richard de Geus (på 2 år) – också ny ordförande
NY Eleonora Bohman (på 2 år)
Birgitta Östlin (1 år kvar)
OMVAL Lars Jonsson (på 2 år)
Jenny Dock (1 år kvar)

Suppleanter:
NY Norma Hervia Alwalai (på två år)
NY Laila Höijer (på 1 år)

Riksbyggens representanter i styrelsen
Ordinarie: Hans Lindström
Suppleant: Anna Hellström

Föreningsrevisor: Abraham Shahin (Omval)
Suppleant till föreningsrevisor: Vakant

Valberedning: Annika Hansson (sammankallande), vakant (suppleant).

Efter stämman har styrelsen beslutat att Richard de Geus blir föreningens nye ordförande.

Vi återkommer om övriga ansvarsområden.

Vid stämman gicks också igenom de motioner som inkommit och beslöts i enlighet med styrelsens rekommendationer.

Vad gäller ComHems närvaro i fibernätet (som i princip är klart nu) informerades om att föreningen ingått ett nytt två-årsavtal med ComHem från oktober 2014 i avvaktan på hur det blir med ComHem i fibernätet, vilket inte är klart i nuläget. ComHem kommer alltså att finnas kvar oförändrat i minst två år till.