Grilldags?

grill, grilla

Bild från internet,

Grillat är gott och det är trevligt att samlas kring grillen. Regelbundet får styrelsen synpunkter på grillandet och frågor om man får grilla på balkong (i flerfamiljshusen) eller inte.

Styrelsen har också fått en del synpunkter på att det kanske kan gå lite livligt till vid grillandet, särskilt om starkare drycker avnjuts till maten och att man därför är lite oroliga att grillen och elden inte är fullt under kontroll och att en olycka skulle kunna inträffa.

Styrelsen beslutade därför  (2013-09-24) att följande regler gäller vad gäller grillande, grilla på balkong eller uteplats eller uteplats under någon annans balkong. Plus sunt förnuft naturligtvis.

Grillen ska placeras så långt som möjligt från väggar av trä eller växtlighet som kan ta eld om glöden sprätter iväg eller grillen välts.

Grilla om möjligt inte på trädäck. Även trädäck kan ta eld.

Ha alltid vatten att släcka med i närheten av grillen om det skulle bli något tillbud.

Vid grillning på balkong ska enbart elgrill användas. Kol- eller gasolgrill får ej användas av brandskyddsskäl.

Att grilla på en inglasad balkong eller uteplats eller direkt under en balkong är livsfarligt och får därför ej förekomma. Orsaken är att man kan drabbas av kolmonoxidförgiftning om rökgaserna inte ventileras bort som de ska.

Grillos kan störa grannar och andra. Grilla med förnuft och tänk på dina grannar.

Se också Trygg-Hansas råd angående grillning här.

PS. Du vet väl att föreningen har en allmän grillplats anordnad vid stora lekplatsen, bortom boule-banan? Om du använder den, städa efter dig när du är klar och lämna den i det skick du själv vill se den när du kommer dit.

Resultat av statuskontrollen

Arbetet med statuskontrollen fortsätter. [Utdrag ur Medlemsbrev för april 2015]

Fläktar

Riksbyggen har skickat ut brev till de som anslutit sina köksfläktar till föreningens ventilationssystem. Detta är förbjudet! Mer information om detta finns i föreningens stadgar. Detta jobb administreras och genomförs av Riksbyggen. Därför ber vi alla som har frågor kring detta att vända sig direkt till Riksbyggen på 0771 860 860 eller www.riksbyggen.se/kontakt. Föreningens ventilationssystem tar skada av matos och det kan även orsaka obehaglig och dålig lukt och luft hos grannar. De köksfläktar som är godkända att ha är kolfilterfläkt, alternativt kåpa utan motor.

Vattenskador

De som har mer allvarliga vattenskador har redan fått besked om detta och Humidus har kontrollerat 21 misstänkta skador, varav 18 stycken faktiskt var skador och blir forsäkringsärenden. Detta kommer att kosta föreningen ungefär 2 miljoner kronor i självrisk för enbart de skadorna. För att undvika avgiftshöjningar kommer vi att sprida åtgärderna över tid och börjar med de skador som riskerar att sprida sig. De berörda medlemmar har, eller kommer att få, besked av vår förvaltare på Riksbyggen, Adrian Aspberg. Observera att om badrummet är original (d v s inga renoveringar är gjorda sedan fastigheten byggdes 1985) betalar försäkringarna endast ut en försumbar summa, eftersom de är avskrivna över 25 år. Föreningen bekostar endast återställandet av stommen, inte tätskikt, golvbrunn och ytskiktet.

vattenskador300

För mer information om vad man kan göra för att bygga bort vattenskador, se och ladda hem pdf från Länsförsäkringar med information och råd.

Brandvarnare

Man har även konstaterat att en del lägenheter saknar brandvarnare. Du kan få brandvarnare gratis via oss! Kontakta oss via e-post till styrelse@skacklinge.se så ser ser vi till att ni får så många brandvarnare som ni behöver. Det enda du behöver göra själv är att skruva/klistra upp den/dem.

Andra fel i protokoll

Nästan alla hushåll har fått sitt protokoll hem med riktlinjer om hur man kan återställa de fel som har konstaterats. Riksbyggen koordinerar och kontaktuppgifter finns i brevet, som kom med protokollet. Vi vill ännu en gång uppmana alla att åtgärda de fel som påpekas, och de som har originalplastmattan kvar i badrummen, att renovera snarast.

STYRELSEN