månadsarkiv: maj 2015

Gratis trädgårdsjord

jord

Foto: ©nini.tjader.2015

Behöver du jord? Då har du chansen att hämta gratis jord mittemot utfarten från den inhägnade parkeringen vid Storvretsvägen. Kent har skänkt föreningen ett lass jord. Det är den bruna högen vid stigen in i skogsområdet som är trädgårdsjorden. Bara å hämta. Först till kvarn.

(Ta inte fel på högen ute vid rondellen… det är gammal sand från vinterns snöröjning som inte blivit borttagen…)

Vi hade tur med vädret

grillpaus

Grillpaus under städdagen 2015-05-16. Foto: ©nini.tjader.2015

Årets vårstädning gick av stapeln helgen 16-17 maj 2015.
Vi hade i alla fall tur med vädret under lördagen och det mesta gjordes klart då.

Tack alla som kom och jobbade.
Några bilder blev tagna, men tyvärr inte så många. Så här trevligt hade vi det vid grillplatsen vid lekplatsen under fika- § korvpausen under lördagen. Klicka på en bild för att se en större version av den.

Rapport från stämman 2015

Årets stämma är nu över och en ny styrelse har valts.

27 medlemmar deltog. Ordförande för stämman var Hans Lindström, Riksbyggens representant i styrelsen.

Till ordinarie styrelseledamöter omvaldes Birgitta Östlin för ett (1) år, Jenny Dock för två (2) år och nyvaldes Monica Cumlin för två (2) år, Johan Barisha för två (2) år och Patrik Tvärnstedt för ett (1) år. Till styrelsesuppleanter nyvaldes Patrik Sandvall för två (2) år och Emil Ohlin för ett (1) år. Det anmäldes att Riksbyggen som sin representant i styrelsen utsett Hans Lindström och som personlig suppleant för honom Sophia Markovic. Eleonora Bohman sitter kvar och har ett år kvar på sitt mandat. Som suppleant omvaldes också Laila Höijer.

Vem som kommer att ansvara för vilket område återkommer vi till, liksom vem som blir föreningsstyrelsens nya ordförande (vår tidigare ordförande har avgått pga flytt).

Samtliga motioner gicks igenom och förutom för motion nr 1 om ComHem biföll stämman motionerna i enlighet med styrelsens svar.  Vad gäller motionen om ComHem bifölls enhälligt förslag från Nini att styrelsen, när avtalet med ComHem går ut i oktober 2016, ska upprätta ett nytt avtal med ComHem om ComHem tills dess inte finns med i utbudet i fibernätet, samt att det analoga utbudet då också får finnas kvar så länge det är tekniskt möjligt.

Vad gäller ändrade stadgar klargjordes att ansvaret för staket bara är föreningens i de fall föreningen byggt dem (exempelvis bullerstaketet). De staket som boende själva satt dit vid/mellan radhusen är fortsatt de boendes ansvar (men ska fortsatt ges tillstånd för av styrelsen och samtycke mellan grannar).

De nya stadgarna börjar gälla först efter ytterligare en stämma. Tills dess gäller fortsatt nuvarande stadgar.

Vi önskar den nya styrelsen lycka till.

STÄMMA MÅNDAG 25 MAJ 2015

stamma

Kallelse till ordinarie föreningsstämma
Riksbyggens Bostadsrättsförening Skäcklinge Äng

Datum: Måndagen den 25 maj 2015
Tid: kl. 18:00
Plats: OBS! Kvarterslokalen vid Skäcklingevägen 167. Observera att det står fel i den utdelade kallelsen.
Dagordning: §22 i stadgarna

Medtag utdelad årsredovisning för 2014.
Medtag utdelade inkomna motioner samt styrelsens svar.
Medtag utdelad jämförelse mellan gällande stadgar och föreslagna stadgeändringar.

Hela BRF Skäcklinge Äng Verksamhetsberättelse för 2015 kom tyvärr inte med i den tryckta, utdelade kallelsen till stämma. Du kan ladda hem den fullständiga texten här.
Bilaga:  BRF Skäcklinge Äng Verksamhetsberättelse 2015.pdf

Ny styrelse skall utses. Är du ny nominerad? Då förväntas du delta vid stämman och vid det efterföljande konstituerande styrelsemötet.

Föreningen bjuder på kaffe och kaka.

Välkomna!

STYRELSEN

Vårens städdagar 16+17 maj 2015

städdagar, vårstädning

Städdagar våren 2015

Nu är det dags för vårens städdagar.

Vårens städdagar går av stapeln tredje helgen i maj, med början lördagen den 16 maj klockan 10.00 –15.00.

Samling är som vanligt utanför föreningslokalen för utdelning av uppdrag som behöver göras.

Det kommer att stå containrar vid parkeringsplatserna som brukligt. Vid P1 (Storvretsvägen) kommer det stå en container för endast trädgårdsavfall. D v s grenar, löv etc. Och vid P2 (Skäcklingevägen) kommer det stå två stycken containrar. En för trädgårdsavfall och en för övrigt. Dock ej elavfall så som TV, dammsugare, lysrör etc.

Vi försöker hinna med så mycket vi bara kan på lördagen, men reserverar även söndagen.

Vi kommer att som vanligt grilla korv och bjuda på fika. Passa på att vara med och bidra till att hålla området fint och rent och samtidigt lära känna nya grannar.

Vi i styrelsen och miljögruppen ser gärna att så många som möjligt deltar och hälsar alla varmt välkomna!

Vi vill passa på och påminna alla nu när våren är här och all snö försvunnit, att vi alla behöver se efter våra uteplatser, rabatter och trädgård. Vänta inte på vårstädningsdagarna när vi ska ta hand om de gemensamma utrymmena. Börja redan idag.

container

Foto: ©nini.tjader.2013