Lite nya områdesbilder

brf_1

BRF Skäcklinge Äng. Hörnet Skäcklingevägen 97 – Storvretsvägen 97. ©nini.tjader.2015

Lite nya områdesbilder finns nu upplagda här på föreningens webbplats. De flesta är tagna en snöfri dag i januari 2016. Ett par av dem, som den ovan, vid tidigare tillfällen.

Du hittar bilderna här.

Samtliga bilder är tagna av och ©nini.tjader.2016 och tidigare.

PS. Du vet väl att du kan ladda ner samtliga Medlemsbrev som publicerats från februari 2010 till det senaste härifrån.

Varför har vi askkoppar?

askkopp

Askkopp. Foto: ©nini.tjader.2016

Ibland får vi frågan varför vi har askkoppar monterade utanför portarna på flerfamiljshusen. Vill vi inte motverka rökning? Vi satte upp dem för några år sedan eftersom vi ville få slut på problemet med alla fimpar utanför portarna på gårdsplanerna vid flerfamiljshusen.

Askkopparna behövs eftersom det finns rökare. Nedskräpningen med fimpar minskade betydligt av att askkoppar sattes upp, även om inte alla riktigt förstått att det är där man ska fimpa och inte på marken precis utanför porten. Tyvärr får vi fortfarande plocka fimpar från marken, typ en meter från askkoppen… Vi är några stycken i föreningen som på frivillig basis tömmer flerfamiljshusens askkoppar då det behövs. Men plocka fimpar får vi alla hjälpas åt med.

Även de svarta papperskorgarna i området har askkopp. Den sitter på toppen av papperskorgarna. Dessa töms av de som tömmer papperskorgarna åt oss.

Använd de askkoppar som finns och fimpa inte på marken.

IMG_6284

Papperskorgen vid stora lekplatsen. Foto: ©nini.tjader