Inoljning av balkonger och pergolor

inoljning

Inoljning av balkong på övervåningen. Foto: ©nini.tjader.2018

Styrelsen tackar alla som hitintills hjälpt till att olja in balkonger och pergolor. Det har underlättat otroligt för oss i styrelsen. Ett särskilt tack till alla barn som ställt upp och hjälpt till. TACK!

Dock är vi långt ifrån klara. Många balkonger måste oljas in på insidan och det finns en del pergolor och balkonger på markplan som ännu inte är gjorda.

All inoljning ska vara klar senast 31 augusti.

Har du träfärgade plank eller dylikt så ser vi gärna att du oljar in även dessa så att det blir enhetligt.

Till er som behöver hjälp ber vi er i första hand kontrollera om ni kan få hjälp av familj och vänner och i sista hand vända er till oss i styrelsen. I dagsläget (juni) är det för mycket jobb kvar med detta för att vi ska mäkta med att hjälpa alla som behöver hjälp.

STYRELSEN

Ny sekreterare i föreningsstyrelsen

Anton Lundin

Anton Lundin, sekreterare, ledamot, brandskyddsansvarig

Styrelsen har valt ny sekreterare. Han heter Anton Lundin.

Att vara sekreterare innebär ganska mycket arbete och att vara ordförandes högra hand. Vi välkomnar Anton på jobbet som sekreterare för föreningen.

Eleonora Bohman, som varit vår sekreterare i flera år, blev tvungen att avsäga sig uppdraget på grund av sitt civila jobb. Tiden räckte helt enkelt inte till för henne. Vi tackar Eleonora för den tid som varit och önskar henne allt gott framöver./Styrelsen