Målning i carports

Till medlemmar som hyr carport.

 Leverantören har planerat och aviserat detta arbete utan samråd med styrelsen. Vi är, tillsammans med flera medlemmar, inte nöjda med hur aviseringen har gått till. 

Det som ska målas är det stolpar som grindarna sitter monterade på och för att komma åt överallt räcker det då inte att tillexempel bara öppna en grind i varje länga.

De problem vi ser att man har haft för kort framförhållning och inte kunnat precisera under vilken dag varje carportlänga ska målas. Carporten ska inte behöva lämnas olåst under flera dagar.

Vi har framfört dessa klagomål till leverantören som nu avser att återkomma med en ny planering och avisering för att möta våra önskemål. Håll utkik i brevlådan.

Hälsningar 

Styrelsen

Höstens städdagar är planerade till 10-11 oktober.

Höstens städdagar är planerade till den 10-11 oktober. Under den helgen beställer vi hit containrar för grovsopor och trädgårdsavfall. För att göra plats för containrarna behöver gästparkeringen vara utrymd från fredag morgon till och med måndag. Under den perioden hänvisar vi gäster till att parkera längs med Skäcklingevägen efter inforten till vårt område, på ”skogssidan”.

Vi har planerat några uppdrag gällande föreningens gemensamma ytor som vi medlemmar kan hjälpas åt att genomföra. Samling klockan 10.00 lördagen den 10 oktober utanför föreningslokalen. Tyvärr med hänvisning till Covid-19 uteblir gemensam fika även vid detta tillfälle.

Passa på under dessa dagar att rensa ut i trädgården och sopa rent i carporten. Skottkärra finns att låna från föreningen, dock endast ett fåtal. Släpet går ej att boka under städdagarna.

Sophusen städade

Sophusen har nu städats och kärlen gjorts rena.

Det vore fint om vi kunde hjälpas åt med att hålla sophusen rena och kasta rätt sorts sopor på rätt ställe.

I sophusen ska ENBART restavfall och matavfall kastas.

Allt för många kastar annat där som inte har sin plats där. Återvinningen för plastförpackningar är flyttad till vår egen återvinningsstation.

Har du annat avfall, typ plastförpackningar, glas, metall, tidningar och kartonger, så finns det behållare för dessa på vår nya, fina återvinningsstation. Den finns vid slutet av Skäcklingevägen vid gästparkeringarna. Den är låst och du kommer in med bom-nyckel eller portnyckel. Styrelsen arbetar på en lösning för att göra det lättare att komma in där med sopor. Grinden är tung att öppna.

Har du trädgårdsavfall, eller skrymmande avfall eller elektroniskt avfall, kör du det själv till närmsta återvinningsstation, exempelvis den i Skyttbrink eller den i Fittja. Passerkort dit är gratis och fås från SRV.