Lån av föreningslokalen inte längre gratis från och med 2012

foreningslokalen

Styrelsen har beslutat att från och med januari 2012 så kommer vi att ta ut en avgift om 100 kr per dag vid lån av föreningslokalen för att täcka kostnader för förbrukningsartiklar och underhåll. Avgiften kommer att debiteras via avin för månadsavgiften under efterkommande kvartal. Observera att föreningslokalen enbart får lånas av boende i föreningen och att den inte får användas i kommersiellt bruk. Depositionen på 500 kr är oförändrad.