Medlemsbrev December 2019

Här kommer ett utdrag ur medlemsbrevet från December 2019.

Bredband via riksnet
Som planerat ska bredband levereras till alla våra bostäder via fibernätet från och med 1 januari. Styrelsen kan efter bästa förmåga svara på eventuella frågor om installation och drift men vi vill i första hand hänvisa till Riksnets egen kundsupport. Du kan kontakta Riksnet på telefonnummer 0770 33 99 33. Vi bifogar i slutet på detta brev ett schema över hur sladdarna ska kopplas.

Glöm inte att låsa carporten
Flera medlemmar uppmärksammar att deras carportgranne inte låser sin carport. Detta är ett problem för att det drabbar alla som parkerar i samma carportlänga. Vi vill påminna om att carporten ska vara låst dygnet runt. Om man inte sköter detta riskerar man att förlora sin p-plats i carport.

Om det är så att hänglåset kärvar, brukar vara vanligt under kalla dagar, så kan det oftast ordnas till med lite vanlig låsolja.

Nytt vaktbolag för parkering
I januari byter vi vaktbolag för parkeringstjänster i området. Vår nya leverantör av tjänsten blir Apcoa parking. Apcoa ansvarar då över gästparkeringen och även felparkeringar inom vårat område. För boende blir den största skillnaden att man behöver använda en annan app om man betalar gästparkering med mobilen. Kortbetalning i automat går också bra även i fortsättningen. Ny skyltning på plats kommer att ge fullständig information.

Observera att boendeparkering, alltså våra förhyrda p-platser och carportar, kommer fortfarande att hanteras som vanligt av riksbyggen.

Fyrverkerier kräver tillstånd.
Vi vill göra alla uppmärksamma på att nya regler gäller för fyrverkerier sedan januari 2019. Det är MSB som har beslutat att fyrverkerier medför en stor risk för skador på person och egendom och har därför implementerat ett särskilt regelverk för hantering av fyrverkerier. Vissa typer av fyrverkerier kräver både utbildning och tillstånd för att användas. Vi vill uppmana våra medlemmar att informera sig om och följa dessa föreskrifter om man planerar att använda fyrverkerier under nyårsnatten (och även vid andra tillfällen). Det är för allas våran säkerhet. Mer information finns på www.msb.se och www.sbff.se

På Gång..
Som annonserat är nu en ny återvinningstation beställd. Leveranstiden är beräknad till sex veckor. Vi bedömer således att den nya återvinningsstationen kommer att tas i drift mot slutet av februari. På plats kommer det att finnas sorteringskärl för returpapper, färgat och ofärgat glas samt plast-, metall-, och pappersförpackningar.

God jul och gott nytt år