Snö, snö och mera snö…

godjul2012

Akut snöskottning av tak påbörjades torsdag morgon (20 dec). I första hand görs flerfamiljshus och carportar och där det ser ut att vara mest kritiskt. Snön är tung och våt och svår att få bort. Våra snöskottare jobbar på så snabbt de kan.

Observera att tak på uterum inte kommer att skottas, det är respektive radhusboendes eget ansvar. Som radhusboende är det också ditt eget ansvar att plocka undan sånt du är rädd om som står på uteplatser och pergolas. Annars riskerar det att begravs i de snömassor som kommer ner från taken.

På vissa radhus är det svårt att få ner snön eftersom det inte finns någon bra landingsplats för den. I vissa fall blir den då kvar på taken.

Våra snöplogare gör också så gott de kan med tanke på mängden snö som kommit och fortfarande kommer.  Det är också vissa problem med att få undan den.

IMG_7035

Vi ber om tålamod. Hjälp gärna till om du har möjlighet att skotta rent exempelvis framför dörrarna till soprummen. Är det inte skottat där töms inte våra sopor.

Också framför portarna till flerfamiljshusen kan du hjälpa till. Alla flerfamiljshus har egna snöskyfflar, vanligtvis placerade i städskrubbarna eller inne i porten. Även du som bor på våning två är välkommen att hjälpa till med detta.

Du som bor i radhus kan också hjälpa till på så sätt att när du skottar din egen entré, lägg INTE snön på gångvägen utan flytta den över vägen till andra sidan är du snäll.

Du som har carport eller uteparkering är också välkommen att hjälpa till att skotta både så att bilarna kan köras ut och in och så att grindarna går att stänga och låsa. Vi har för närvarande problem med en låscylinder vid ena uteparkering vid P2 vilket förorsakat att plogaren inte kommit in där. Låssmeden har nu varit där och lagt låset. Vid P1 har grindarna tyvärr frusit fast i öppet läge.

Vi blev i alla fall en vit jul… och ett vitt Gott Nytt År.