STÄMMA MÅNDAG 25 MAJ 2015

stamma

Kallelse till ordinarie föreningsstämma
Riksbyggens Bostadsrättsförening Skäcklinge Äng

Datum: Måndagen den 25 maj 2015
Tid: kl. 18:00
Plats: OBS! Kvarterslokalen vid Skäcklingevägen 167. Observera att det står fel i den utdelade kallelsen.
Dagordning: §22 i stadgarna

Medtag utdelad årsredovisning för 2014.
Medtag utdelade inkomna motioner samt styrelsens svar.
Medtag utdelad jämförelse mellan gällande stadgar och föreslagna stadgeändringar.

Hela BRF Skäcklinge Äng Verksamhetsberättelse för 2015 kom tyvärr inte med i den tryckta, utdelade kallelsen till stämma. Du kan ladda hem den fullständiga texten här.
Bilaga:  BRF Skäcklinge Äng Verksamhetsberättelse 2015.pdf

Ny styrelse skall utses. Är du ny nominerad? Då förväntas du delta vid stämman och vid det efterföljande konstituerande styrelsemötet.

Föreningen bjuder på kaffe och kaka.

Välkomna!

STYRELSEN