Styrelsen

Styrelsen har till uppgift att förvalta föreningen och ta till vara föreningens och medlemmarnas intressen. Det är stadgorna och de beslut som föreningsstämman fattat som reglerar styrelsens arbete. Styrelsen har sammanträden sista tisdagen varje månad.

Styrelsen kontaktas via:
E-post: styrelse@skacklinge.se
Expeditionen: Meddelande kan läggas i brevlådan inne i porten, Skäcklingevägen 167, bv. Vi har inte längre några expeditionstider. Observera att brevlådan inte töms dagligen.

Det snabbaste sättet att nå styrelsen är att skicka e-post till styrelse@skacklinge.se.
Vid expeditionen finns även en brevlåda där synpunkter och/eller meddelanden kan lämnas. Observera dock att vi inte har daglig tillsyn av brevlådan.

Styrelsen från och med den 15 maj 2018 består styrelsen av följande personer:

Ordinarie ledamöter
Ordförande: Monica Cumlin (1 år kvar på mandatet), nyckelansvarig
Sekreterare: Anton Lundin (2 år)
Ledamot: Birgitta Östlin (1 år) – ansvarig för uthyrningar av föreningslokal, övernattningsrum, samt bastubokningar. Ingår i Miljö- & områdesgruppen.
Ledamot: Rode Liljekvist (1 år). Ingår i Miljö- och områdesgruppen.
Ledamot: Jarkko Seppä (2 år), vice ordförande, se ansvarsområden nedan
Ledamot: Anton Lundin (2 år), sekreterare, brandskyddsansvarig
Adjungerad ledamot: Monica Andersson (1 år). Ansvarig för uthyrning av släpkärran.

Suppleanter:
Leila Mehtomaa (1 år). Ingår i Miljö- och områdesgruppen.
Jorge Avila (1 år), se ansvarsområden nedan.

Riksbyggens representanter i styrelsen (utses av Riksbyggen):
Ledamot: Marie Åström, RIKSBYGGEN
Suppleant: Johan Vakoniemi, RIKSBYGGEN (personlig ersättare för Marie Åström ovan)

Föreningsrevisor: Benny Tjäder
Suppleant till föreningsrevisor: Robin Jansson
Auktoriserad revisor: KPMG

Valberedning: Annika Hansson (sammankallande och Micaela Smids.

Miljö- & områdesgruppen (e-post: miljo@skacklinge.se):
Birgitta Östlin, Leila Mehtomaa och Rode Liljekvist.

Ansvarig för hemsidan (e-post: webmaster@skacklinge.se):

Nini Tjäder

Detaljerad ansvarsfördelning/Fasta uppdrag

Askkoppar Birgitta Östlin genom HSB Södertörn
Bastu Birgitta Östlin
Brandansvarig Anton Lundin
Container till städdagarna Birgitta Östlin / Rode Liljekvist
El och Lampor Jorge Avila
Facebook Monica Cumlin, Nini Tjäder
Fakturaadministration Monica Cumlin och Rode Liljekvist
Flaggstång Felipe Pedocchi
Föreningslokalen, bokning Birgitta Östlin
Google Apps Admin Anton Lundin
Grannsamverkan Rode Liljekvist
Hemsida Nini Tjäder
Informationsmaterial Anton Lundin / Nini Tjäder
IT/Teknik Jorge Avila
Klottersanering Birgitta Östlin
Kontakt Botkyrka Lås Monica Cumlin
Kontaktperson gräsklippning, HSB Södertörn Birgitta Östlin / Rode Liljekvist
Kontakt parkeringsbolag – Estate Jarkko Seppä
Mail Styrelsen, var och en utifrån sitt ansvarsområde
MailChimp Anton Lundin
Medlemsbrev Anton Lundin
Nycklar Monica Cumlin
OVK – Riksbyggen årsbesiktning Styrelsen
Protokoll och ArkivAnton Lundin
Radon Rode Liljekvist
Skyddsrummen Anton Lundin / Jarkko Seppä
Släpkärran Monica Andersson
Snöröjning, HSB Birgitta Östlin / Rode Liljekvist
Sophantering Monica Andersson
Studieorganisatör Monica Andersson
Tvättstugor Leila Mehtomaa
Utemiljo Miljögruppen Rode Liljekvist, Birgitta Östlin och Leila Mehtomaa
Välkomstpaket och information till nyinflyttade medlemmar Monica Cumlin / Anton Lundin
Årstämman Styrelsen
Överlåtelser Monica Cumlin
Övernattningsrum Birgitta Östlin

Kontakta styrelsen