Styrelsen

Styrelsen har till uppgift att förvalta föreningen och ta till vara föreningens och medlemmarnas intressen. Det är stadgorna och de beslut som föreningsstämman fattat som reglerar styrelsens arbete. Styrelsen har sammanträden sista tisdagen varje månad.

Styrelsen kontaktas via:
E-post: styrelse@skacklinge.se
Expeditionen: Meddelande kan läggas i brevlådan inne i porten, Skäcklingevägen 167, bv. Vi har inte längre några expeditionstider. Observera att brevlådan inte töms dagligen.

Det snabbaste sättet att nå styrelsen är att skicka e-post till styrelse@skacklinge.se.
Vid expeditionen finns även en brevlåda där synpunkter och/eller meddelanden kan lämnas. Observera dock att vi inte har daglig tillsyn av brevlådan.

Ordinarie ledamöter
Ordförande: Jorge Avila (2 år)
Ledamot: Jarkko Seppä (1 år)
Ledamot: Rode Liljekvist (1 år)
Ledamot: Birgitta Östlin (1 år)
Ledamot: Anton Lundin (1 år), sekreterare
Ledamot: Junior Åhlin (2 år)

Suppleanter:
Sylvia Näsström
(1 år)
Jimmy Ring (1 år)

Riksbyggens representanter i styrelsen (utses av Riksbyggen):
Ledamot: Marie Åström, RIKSBYGGEN
Suppleant: Johan Vakoniemi, RIKSBYGGEN (personlig ersättare för Marie Åström ovan)

Föreningsrevisor: Benny Tjäder
Suppleant till föreningsrevisor: Robin Jansson
Auktoriserad revisor: KPMG

Valberedning: Michaela Smids (sammankallande) och Monica Andersson.

Miljö- & områdesgruppen (e-post: miljo@skacklinge.se):
Birgitta Östlin, Rode Liljekvist och Sylvia Näsström.

Kontakta styrelsen