Styrelsen

Jimmy Ring, Suppleant

Styrelsen har till uppgift att förvalta föreningen och ta till vara föreningens och medlemmarnas intressen. Det är stadgorna och de beslut som föreningsstämman fattat som reglerar styrelsens arbete. Styrelsen har sammanträden sista tisdagen varje månad.

Styrelsen kontaktas via:
E-post: styrelse@skacklinge.se
Expeditionen: Meddelande kan läggas i brevlådan inne i porten, Skäcklingevägen 167, bv. Vi har inte längre några expeditionstider. Observera att brevlådan inte töms dagligen.

Det snabbaste sättet att nå styrelsen är att skicka e-post till styrelse@skacklinge.se.
Vid expeditionen finns även en brevlåda där synpunkter och/eller meddelanden kan lämnas. Observera dock att vi inte har daglig tillsyn av brevlådan.

Ordinarie ledamöter
Ordförande: Jani Sund, ordförande
Vice ordförande:Jarkko Seppä, vice ordförande
Ledamot: Jenny Kanerva
Ledamot: Rode Liljekvist
Ledamot: Monica Andersson
Ledamot: Birgitta Östlin

Suppleanter:
Gewarges Odisho
Jimmy Ring

Riksbyggens representanter i styrelsen (utses av Riksbyggen):
Ledamot: Marie Åström, RIKSBYGGEN
Suppleant: Eva Zettervall, RIKSBYGGEN

Föreningsrevisor: Ralitza Poriazova
Suppleant till föreningsrevisor: Diana Askvinge
Auktoriserad revisor: KPMG

Valberedning: Oscar Ayranci, Pedro Paez

Miljö- & trivselgruppen (e-post: miljo@skacklinge.se):
Birgitta Östlin, Rode Liljekvist och Monica Andersson.

Fastighetsgruppen: Jani Sund, Jarkko Seppä, Gewarges Odisho, Jimmy Ring

Nyckelansvarig: Monica Andersson

Släpvagnen: Monica Andersson

Bastu, föreningslokalen, övernattningsrummet: Birgitta Östlin

Brandskydd: Gewarges Odisho

Elanläggningsansvarig: Jimmy Ring

Grannsamverkan: Rode Liljekvist

Webben sköts av: Nini Tjäder

Kontakta styrelsen