Styrelsen

Styrelsen har till uppgift att förvalta föreningen och ta till vara föreningens och medlemmarnas intressen. Det är stadgorna och de beslut som föreningsstämman fattat som reglerar styrelsens arbete. Styrelsen har sammanträden sista tisdagen varje månad.

Styrelsen kontaktas via:
E-post: styrelse@skacklinge.se
Expeditionen: Meddelande kan läggas i brevlådan inne i porten, Skäcklingevägen 167, bv. Vi har inte längre några expeditionstider. Observera att brevlådan inte töms dagligen.

Det snabbaste sättet att nå styrelsen är att skicka e-post till styrelse@skacklinge.se.
Vid expeditionen finns även en brevlåda där synpunkter och/eller meddelanden kan lämnas. Observera dock att vi inte har daglig tillsyn av brevlådan.

Ordinarie ledamöter
Ordförande: Anton Lundin, ordförande
Ledamot: Rode Liljekvist
Ledamot: Vakant pga flytt
Ledamot: Birgitta Östlin
Ledamot: Fredrik Sandberg

Suppleanter:
Pedro Paez
Monica Andersson
Jani Sund, sekreterare

Riksbyggens representanter i styrelsen (utses av Riksbyggen):
Ledamot: Marie Åström, RIKSBYGGEN
Suppleant: Eva Zettervall, RIKSBYGGEN

Övriga representanter från RIKSBYGGEN:
Förvaltare: Johan Vakoniemi, RIKSBYGGEN
Ekonom: Eva Zettervall, RIKSBYGGEN

Föreningsrevisor: Benny Tjäder
Suppleant till föreningsrevisor: Jenny Kanerva
Auktoriserad revisor: KPMG

Valberedning: Leila Methomaa, Kent Larsson och Annika Hansson.

Miljö- & trivselgruppen (e-post: miljo@skacklinge.se):
Birgitta Östlin, Rode Liljekvist och Monica Andersson.

Fastighetsgruppen: Fredrik Sandberg, Pedro Paez

Nyckelansvarig: Monica Andersson

Släpvagnen: Monica Andersson

Bastu, föreningslokalen, övernattningsrummet: Birgitta Östlin

Brandskydd och grannsamverkan: Rode Liljekvist

Webben sköts av: Nini Tjäder

Kontakta styrelsen