Extra förråd

Under höstens gårdsstädning tömdes det som för många år sen var ett soprum vid Skäcklingevägen 237.

Med anledning av att medlemmar hört av sig med behov av att tillfälligt få hyra ett förråd i samband med renovering eller utflyttning har Styrelsen beslutat att hyra ut det gamla soprummet som inte använts som soprum på flera år. Senast användes det för förvaring av el-armaturer i samband med att vi bytte utebelysningen till LED

Förrådet är tillgängligt för tillfällig hyra för 70kronor per vecka, dock max 4 veckor. 

Endast kontantbetalning. En deposition på 500 kronor ska lämnas vid hämtning av nyckel. Deposition återlämnas när hyra av förråd betalats och representant från styrelsen besiktigat förrådet.

Hyra av förrådet görs hos:

styrelse@skacklinge.se