Fastigheten

Det är de boende som gemensamt äger och förvaltar fastigheten.

Vad ingår i ”fastigheten”?

Jo det är våra hus, flerfamiljshus och radhus, uthus med förvaringsutrymmen och sophus, marken som ingår i föreningens markanvisning, parkeringar och carports samt föreningslokalen. 

På fastigheten finns 144 lägenheter fördelat i 80 radhus (småhus) och åtta (8) flerbostadshus med 64 lägenheter. Byggnaderna är uppförda 1984-1985. De 4 lägenheterna i bottenplan på Skäcklingevägen 97 byggdes år 2003 efter att ett tidigare daghem där lagts ner.

Lägenhetsfördelningen i radhus och flerfamiljshus är 32 stycken 2 rok, 57 st 3 rok, 51 st 4 rok och 4 st 5 rok.

Föreningen har även ett övernattningsrum och en bastu, samt en föreningslokal och två (2) lekplatser (en större och en mindre).

Föreningen har fyra (4) tvättstugor som enbart får användas av boende i flerfamiljshusen med undantag för grovtvättmaskinen i 131 som alla får boka. Läs mer om tvättstugorna här.

TV och internet

Varje lägenhet har uttag dels för Tele2s utbud, dels för fibernät (Botkyrka Stadsnät). Mer information i respektive länk.

Abonnemang tecknar varje lägenhetsinnehavare enskilt enligt önskemål. Mer information hittar du i länkarna ovan.

Parkeringar

Föreningen har totalt 170 parkeringar. Om du klickar på kartan ovan öppnas en större version av den i pdf-format som du kan ladda ner.

Parkeringarna fördelas enligt följande:
31 uteparkeringar utan låsbar grind, med motorvärmare
3 MC-parkeringar ute utan grind, med motorvärmare
43 uteparkeringar med låsbar grind, med motorvärmare
82 carports, med motorvärmare
11 gästparkeringar utan motorvärmare och utan grind

Läs mer om carportar och parkeringar här.

Kön till parkeringarna hanteras av Riksbyggen.

Föreningen

Vi är en s.k. äkta bostadsrättsförening.

Varje månad betalar du en månadsavgift för fastighetens gemensamma kostnader såsom vatten, värme, el, underhåll och sophämtning och kabeln till ComHems installation. Vårt yttre underhåll av grönområden och gemensam växtlighet sköts av extern entrepenör, liksom snöröjning och sandning under vinterperioden. En del av avgiften avsätts årligen till framtida yttre underhåll.

I princip svarar du för alla åtgärder som vidtas innanför den egna dörren. Du har ett ansvar för inredning och utrustning samt för ytskiktet i bostaden. Du ansvarar även för att din bostad och att ditt lösöre är försäkrat i din hemförsäkring.

Du ansvarar även för att hålla snyggt på de grönområden som finns innanför staket på fram- och baksida av radhusen och se till att ogräs rensas, gräs klipps och att ogräs mellan markstenar rensas bort. Du ansvarar även för underhåll och reparationer av de staket som satts upp på fram- och baksidor vid radhusen.

Föreningen har det yttersta ansvaret för inköp av brandvarnare (om du behöver hjälp med monteringen, kontakta styrelse@skacklinge.se via e-post). Bostadsrättsinnehavaren är ansvarig för skötsel och underhåll av brandvarnaren. Lägenheten ska vara utrustad med minst en brandvarnare, helst två. I radhusen ska det finnas en brandvarnare på bottenvåning och en på övervåningen.

Det är viktigt att du omedelbart anmäler skador och fel på lägenheten så att skadeverkningarna blir de minsta möjliga. Felanmälan görs till Riksbyggen.

I samband med att du flyttar in får du ett papper som beskriver vem du ska vända dig till i olika frågor. Den informationen hittar du också här på föreningens webbplats under Bra att veta.

Ibland kan serviceärenden, t.ex. sotning, behöva göras i din lägenhet. Vid dessa tillfällen äger föreningen rätt att komma in i din lägenhet och du är skyldig att lämna tillträde. Meddelande om detta ska lämnas senast tre dagar i förväg, med undantag av brådskande fall, t.ex. allvarlig vattenläcka eller misstanke om brand.

Fastigheterna är fullvärdesförsäkrade hos Protector. I försäkringen ingår styrelseförsäkring.
Hemförsäkring med bostadsrättstillägg bekostas individuellt av bostadsrättsinnehavarna.

Frågor? Kontakta styrelsen via e-post på styrelse@skacklinge.se eller formuläret nedan.