Tvättstugor

låskolv, kolvnycklar, tvättstugebokning

Tvättstugor finns i Skäcklingevägen 99, 131, 169 och 205.

Tvättstugorna kan utnyttjas alla dagar i veckan mellan kl. 07:00 – 21:00 av de boende i flerfamiljshusen. Du måste påbörja arbetet i tvättstugan senast en timme efter det att du bokat den.

Det är endast boende i flerfamiljshusen som får utnyttja tvättstugorna. Boende i radhusen har ej tillgång till tvättstugorna, med undantag av grovtvättmaskinen i tvättstugan vid Skäcklingevägen 131.

Det är endast tillåtet att tvätta för sitt eget hushålls behov. Utlåning av tvättstugan eller tvätta åt någon annan utomstående är EJ tillåtet.

I föreningen har vi också enats om att vi själva städar tvättstugorna. Tänk på att det inte är trevligt att komma till en tvättstuga och börja städa upp efter någon annan. Kom ihåg att göra rent luddfilter och golv och att tömma soptunnan om den är full (kartonger kastas som alltid i kartongcontainerna vid parkeringsplats P2 vid Skäcklingevägen).

Vid bokningstavlorna eller  i tvättstugorna finns mer information om hur du ska bete dig i tvättstugan.

Grovtvättmaskin
Grovtvättmaskin är installerad i tvättstugan vid Skäcklingevägen 131.

Grovtvättmaskinen får användas av boende i både flerfamiljshusen och radhusen. Däremot är vanliga tvättmaskinen endast för de i flerfamiljshusen. När man bokar en tid så bokar man hela tvättstugan. Grovtvättmaskinen ska enbart användas för grovtvätt, inte för små tvättmängder.

Bokning av tvätt-tid och låskolvar

Tvätt-tiderna är:

07:00 – 13:00
13:00 – 17:00
17:00 – 21:00

Observera att porten låses klockan 21:00.

Tvätt-tid bokas med låskolv i porten vid tvättstugornas bokningstavla. Du kan bara boka en tvätt-tid åt gången. Boende i flerfamiljshus kan använda vilken tvättstuga som helst oberoende av vilket hus du bor i. Är det fullbokat i en, välj en annan.

Från och med 1 september 2013 är alla gamla låskolvar – märkta med rött eller orange – ogiltiga och kommer att tas bort. Nya låskolvar har delats ut med annan färgmärkning. Grön kolv används av boende i flerfamiljshus som får tvätta i samtliga tvättstugor. Blå kolv används av boende i radhus vid bokning av grovtvättmaskinen i 131. Gul kolv är lånekolv om man tillfälligt behöver en kolv av någon anledning. Lån av kolv är tidsbegränsad.

Om du missat utdelningen av nya låskolvar, tappat bort din låskolv eller inte fått någon från tidigare ägare vid ägarbyte av bostad, kontakta styrelsen per e-post styrelse@skacklinge.se eller lapp i lådan på expeditionen Skäcklingevägen 167 (inne i porten). Ogiltiga kolvar kommer att tas bort av styrelsen den 1 september 2013.

Vi tillåter inte bokning av tvätt-tid med papperslapp i bokningstavlan istället för låskolv.

Låskolvar ska tas med hem efter avslutad tvätt. De får inte sitta kvar i bokningstavlan.

Tappar du bort din låskolv till tvättstugebokningen debiterar vi dig 200 kr.