Bilder från städdagen den 5 maj 2018

Städdagen lördagen den 5 maj 2018 genomfördes i värme och strålande solsken. De ser du här.