Skadedjur

 
Vi hara en skadedjursförsäkring hos Nomor.

Förhoppningsvis behöver du aldrig ta kontakt med dem…

Att drabbas av skadedjur, typ myror och andra smådjur, vägglöss, kackerlackor, råttor och möss, getingbon på störande plats m.m.,  i bostaden är en obehaglig upplevelse. Föreningen är försäkrad för sådana skador och har dessutom avtal om sanering. Tänk på att handla snabbt vid angrepp så att djuren inte sprider sig till andra lägenheter. Du ringer själv till Anticimex.

OBS. De befattar sig INTE med ormar eller rådjur.

Vill du veta mer om skadedjur? Ladda hem Anticimex pdf vid namn  Skadedjur_ABC.pdf för en översikt. Vill du veta ännu mer, gå till Anticimex hemsida.