Om motioner

11När vi kommer mot slutet av året, är det även slutet på föreningens räkenskapsår.

Du som bor i en bostadsrätt har större möjligheter att påverka ditt boende än exempelvis den som bor i en hyresrätt. Ett av de sätt du kan påverka är att skriva en motion till föreningsstämman.

Enligt §24 i föreningens stadgar, så kan medlemmar som önskar att få ett visst ärende behandlat på föreningsstämman, anmäla ärendet till styrelsen senast en månad efter räkenskapsårets slut.

Det vill säga att om du har ett ärende som du vill att stämman ska ta upp, så är det dags att skriva en motion innan januari månads utgång och skicka in till styrelsen.

Det är väldigt viktigt att om du har något du vill få behandlat på stämman, så måste du skicka in en motion. Det finns inte något ”Övriga Ärenden” på en föreningsstämma. Endast det som står med på kallelsen kan beslutas på stämman.

För att styrelsen ska kunna ha tid att behandla eventuella ärenden innan föreningsstämman, måste vi därför ha in dem i god tid. Sista datum för motioner till nästa föreningsstämma är 31 Januari.

Du kan skriva motionen och lägga den i brevlådan vid föreningsexpeditionen vid Skäcklingevägen 167, eller skicka den via e-post till styrelse@skacklinge.se.

När man skriver en motion ska den vara tydlig, och skriven på ett sådant sätt att det är enkelt att förstå vad det är du vill ha svar på eller vad stämman ska ta ställning till.

Här är några exempel på hur en motion kan se ut:
———————————————————————

Motion till föreningsstämman i BRF Nordpolen 2011.

Jag föreslår att föreningen köper in en sandlåda och en gungställning och placerar den på gräsmattan utanför verkstaden.

 

Tomteboda 2011-12-03

Nisse Snöman, Tomtevägen 14

———————————————————————

Motion till föreningsstämman i BRF Nordpolen 2011.

Jag tycker att styrelsen ska jobba för att föreningen ska bli mer miljövänlig.

Exempelvis att de gemensamma utrymmen får låg-energilampor, och att el till gemensamma utrymmen ska vara miljömärkt.

Kan styrelsen presentera ett förslag på hur föreningen ska jobba mot att vara mer miljövänlig?

 

Tomteboda 2011-01-05

Rudolf Rödnos, Tomtevägen 43a

———————————————————————

Till sist så vill vi önska alla en God Jul, och ett Gott Nytt År.

 

Med vänliga hälsningar.

Styrelsen Brf Skäcklinge Äng.

December 2011.