Bra att veta

Kontakt med styrelsen

Vill du få kontakt med styrelsen så görs det på följande vis:
Brevlåda på expeditionen: Det finns en brevlåda på expeditionen som är placerad på innerdörren vid Skäcklingevägen 167 där du kan lägga lapp i lådan. Observera att brevlådan inte töms dagligen så är det akut, skicka ett mail eller kontakta någon styrelseledamot direkt.
E-post: styrelse@skacklinge.se
Snabbaste sättet att nå styrelsen är via e-post.

Om- och tillbyggnad

Föreningen har fastställda regler som gäller vid om- och tillbyggnader.
Om du vill bygga om eller till utanför din lägenhet, t ex altan, staket eller vindskydd, så ska du först – innan åtgärd påbörjas – ta kontakt med styrelsen. Inga om- eller tillbyggnader utanför din bostad får igångsättas innan det finns styrelsebeslut på att det är GODKÄNT.

Bygganmälan ska alltid bifogas måttsatt ritning.

Observera också att alla former av inglasningar kräver bygglov i Botkyrka kommun.

Se också föreningens gällande regler för altaner och staket här.

Föreningens planteringar och gemensamma utemiljö

Om du önskar någon åtgärd av/i föreningens planteringar och/eller annan gemensam utemiljö eller andra åtgärder i området, kontakta Miljö- & områdesgruppen.
E-post: miljo@skacklinge.se

Felanmälan

Om något går sönder i din bostad kontaktar du:

Riksbyggen
Telefon: 0771 – 860 860
E-post: fastighetsservice@riksbyggen.se

Styrelsen har beslutat om att ta ut en avgift om 500 kr vid första felet och 300 kr för övriga fel vid varje beställningstillfälle.
Injustering av värme, läckage i vatten och värmesystem, byte av ventilationens fläktmotor, rensning av avloppsrör är kostnadsfri (dock inte vattenlås). Andra lägenhetsreparationer som beställts via Riksbyggens Felanmälan kommer föreningen att fakturera respektive bostadsrättshavare.

Hyresadministration (frågor om månadsavgift eller hyresavtal)

Riksbyggen
Telefon: 0771 – 860 860
E-post: boa@riksbyggen.se

Överlåtelser

Innan en medlem överlåter sin bostad ska det genomföras en avflyttningskontroll. Syftet med en avflyttningskontroll är att upptäcka skador och brister på de delar av bostaden som föreningen ansvarar för innan överlåtelsen. Denna kontroll bekostas av föreningen.

Den som överlåter sin bostadsrätt ska informera styrelsen om det så att en avflyttningskontroll kan bokas in. Kontakta styrelsen via e-post styrelse@skacklinge.se.

Om du står i begrepp att sälja och undrar om något angående överlåtelser tag kontakt med styrelsen.
E-post: styrelse@skacklinge.se

Lås till carportar

Du ansvarar själv för och betalar hänglås till din carport. För din egen och dina carportgrannars skull ska carportarna alltid vara låsta med hänglås.

Observera att carport/parkeringsplats inte följer med lägenheten vid ägarbyte.

Mer information om parkeringar och carportar hittar du här.

Kö för att få parkering/carport

Kön för att få parkering eller carport, eller för att byta parkeringsplats till annat läge, sköts av Riksbyggen. Du når riksbyggen dygnet runt på telefon  0771 – 860 860.

Parkeringsbolag

För parkeringsövervakning använder vi APCOA Parking Sverige
Webb: www.apcoa.se
Mail: info‌@apcoa.se
Telefon: 08-556 306 70

Bokning av kvarterslokalen

En avgift om 100 kr per dag tas ut vid lån av föreningslokalen för att täcka kostnader för förbrukningsartiklar och underhåll. Avgiften kommer att debiteras via avin för månadsavgiften under efterkommande kvartal.

Observera att föreningslokalen enbart får lånas av boende i föreningen och att den inte får användas i kommersiellt bruk. En depositionsavgift om 500 kr ska lämnas vid avhämtning av nyckel. Denna återfås vid återlämnande av nyckel, efter inspektion av lokalen.

Bokning av kvarterslokalen görs hos:
styrelse@skacklinge.se

Bokning av bastun

Föreningen har en bastu på Skäcklingevägen 203. Bokningslista finns i trapphuset vid bastun. Man kan boka för max 2 timmar per gång och man ansvarar själv för att sätta på bastun och göra rent efter sig.

Användning av bastun debiteras med 15 kr per gång.

Bastun är öppen:
måndag – fredag kl. 16.00-21.00.
lördag – söndag kl. 09.00-21.00.

styrelse@skacklinge.se

Bokning och lån av släpkärra

Det är bara medlem i föreningen som får boka lån av släpkärran och hämta nyckel. Medlemmen har ansvar för eventuell skadegörelse under lånetiden och ersättningsskyldig för eventuella skador.
Släpkärran kan lånas maximalt ett dygn (24 timmar) åt gången.
Släpkärran ska hållas låst med släp-låset då den är parkerad, både vid dess hem-stolpe vid P1 och på annan plats än vid föreningens stolpe.

Släpkärran ska återlämnas städad efter användning och låsas fast vid stolpen med låset.
Släpkärran får enbart användas tillsammans med bil med godkänd dragkrok.

Bokning av släpkärran görs hos:
styrelse@skacklinge.se

Felanmälan av el, lampor och belysning i området:

Ser du någon lampa, armatur eller annan el som är trasig kontakta:
E-post: styrelse@skacklinge.se

Det finns även en brevlåda på Expeditionen Skäcklingevägen 167, bv, till vänster inne i porten. Snabbaste sättet att nå styrelsen är via e-post.

Skadedjur

Vi hara en skadedjursförsäkring hos Nomor.

Förhoppningsvis behöver du aldrig ta kontakt med dem…

Att drabbas av skadedjur, typ myror och andra smådjur, vägglöss, kackerlackor, råttor och möss, getingbon på störande plats m.m.,  i bostaden är en obehaglig upplevelse. Föreningen är försäkrad för sådana skador och har dessutom avtal om sanering. Tänk på att handla snabbt vid angrepp så att djuren inte sprider sig till andra lägenheter.

OBS. De befattar sig INTE med ormar eller rådjur.

Brandskyddsansvarig

Till brandskyddsansvarig inom föreningen har styrelsen utsett Anton Lundin.
Han kommer regelbundet att kontrollera brandskyddet i området och påtala åtgärder där så behövs.

Tvättstugor
Tvättstugor finns vid Skäcklingevägen 99, 131, 169 och 205. Tvättstugorna får endast användas av boende i flerfamiljshusen med undantag av 131 där grovtvättmaskinen får användas av alla boende.

Grovtvättmaskin

Grovtvättmaskinen får användas av boende i både flerfamiljshusen och radhusen. Däremot är vanliga tvättmaskinen endast för de i flerfamiljshusen. När man bokar en tid så bokar man hela tvättstugan. Tidsbokning sker med låskolv i bokningstavlan i porten vid respektive tvättstuga.

Övernattningsrum

Föreningen har ett övernattningsrum för upp till max fyra (4) personer vid Skäcklingevägen 129.

Bokning av övernattningsrummet görs direkt hos bokningsansvarig.

Bokningsansvarig och ansvarig för utlämnade av nycklar till övernattningsrummet är:
styrelse@skacklinge.se

Hyra av övernattningsrummet är 200 kr per natt som läggs på den hyrande föreningsmedlemmens månadsavgift nästkommande kvartal.
En depositionsavgift på 500 kr krävs vid avhämtning av nyckel, som man får tillbaka när nyckeln återlämnas efter inspektion av övernattningsrummet.
Mer information om övernattningsrummet hittar du här.