Fastighetsförsäkring

Föreningens fastighetsförsäkring finns hos Folksam.