Låna/Hyra

Föreningen tillhandahåller flera resurser som du som medlem kan hyra eller låna.

Vad vill du hyra/låna?

Släpkärra

Föreningslokal

Övernattningsrum

Extra förråd

Tjänster medlemmar emellan (under utarbetande)

Kontakta styrelsen