Miljö- & områdesgruppen

Miljö- och områdesgruppen kommer bland annat med förslag till styrelsen på förbättringar av områdets grönområden och miljön i allmänhet för hela vårt område. Det är inte Miljö- & Områdesgruppen som själva utför de arbeten som behöver göras.  Vi lägger fram förslag till styrelsen för beslut och  bevakar att det som beslutats blir gjort.

Miljö- & områdesgruppen ska också vara ett försköningsråd som tar fram förslag på om något behöver målas, renoveras, åtgärdas i grönområdena eller liknande och vidarebefordrar till styrelsen för beslut och genomförande.

Miljö- & områdesgruppen håller i aktiviteter som städdagar höst och vår.

Miljö- & områdesgruppen består i dagsläget av:
Birgitta Östlin (sammankallande) , Rode Liljekvist och Monica Andersson.

Vill du få kontakt med Miljö- & områdesgruppen,
hör av dig via epost till miljo@skacklinge.se .

Kontakta alltid Miljö- & områdesgruppen angående åtgärder som gäller föreningens gemensamma planteringar och utemiljö och annat som kan behöva åtgärdas i området.

Foto: Nini Tjäder

Kontakta styrelsen