Ny styrelse efter årsstämman

Vid årsstämman i slutet på maj gavs gamla styrelsen ansvarsfrihet och ny styrelse valdes. Det innebar att den gamla styrelsen så när som på en person som avflyttat omvaldes och dess mandatperioder förlängdes. Nyval av en person som ersättare i styrelsen gjordes. Ny i styrelsen blev Grazyna van de Voorde. I övrigt beslutades enligt dagordningen.