Årsstämman genomförd, ny styrelse vald

Föreningens årsstämma är genomförd och ny styrelse vald. Protokollet kommer att finnas tillgängligt på Mitt Riksbyggen så snart det är signerat och registrerat. Vi skriver gärna ut en papperskopia till den som ber om det.

Vid stämman var 69 röster representerade, varav 49 st deltog via poströst.

Stämman har beslutat att tillsätta förtroendevald enligt följande:

Styrelseledamöter:

Sylvia Näsström
Anton Lundin
Junior Åhlin
Rode Liljekvist
Birgitta Östlin
Fredrik Sandberg

Styrelsesuppleanter:

Pedro Paez
Monica Andersson
Jani Sund

Valberedning:

Leila Methomaa
Kent Larsson
Annika Hansson

Revisorer:

KPMG ab, auktoriserad revisor
Benny Tjäder förtroendevald, med Jenny Kanerva som suppleant.

Stämman beslutade att överlåta val av ordförande till den nya styrelsen. Under ett första styrelsemöte var den nya styrelsen överens om att välja Sylvia Näsström till ordförande. Vi återkommer om övrig ansvarsfördelning inom kort, liksom uppdaterade uppgifter om nya styrelsen på sidan om styrelsen. Den senaste årsredovisningen (2019) kommer också inom kort att finnas för nedladdning från webben.

Antalet medlemmar som valde att rösta i årets stämma var långt över vad vi är vana att se och det fanns ett brett stöd för den nyvalda styrelsen. Vi uppskattar att så många tar sig tid att delta och tackar hjärtligt för medlemmarnas förtroende.

Har du frågor om stämman, maila till styrelse@skacklinge.se.

Webben kommer att uppdateras inom kort med aktuella uppgifter.

Medlemsbrev Maj 2020

Här kommer ett utdrag ur medlemsbrevet från Maj 2020

Kör försiktigt
Motortrafik inom bostadsområdet ska begränsas till ett nödvändigt minimum.

En än mer alarmerande händelse är att medlemmar hör av sig till styrelsen om bilar som kör alldeles för fort inom området. Vilket medför en större risk för olyckor och framförallt är det barnen som är utsatta. Det måste kännas tryggt för alla att röra sig inom området och låta sina barn leka utomhus. Nu när våren är här vill fler ta del av vårsolen och då är det viktigt att den som kör bil är extra uppmärksam och kör sakta för att undvika olyckor.

Några ord om sophantering
Vår nya återvinningstation är i drift och vi ser att den används. Om det är någon som inte hittat dit ännu så går den att finna på den låsta boendeparkeringen bredvid gästparkeringen. Där kan du kasta tidningar och förpackningar av plast, papper, glas och metall. Kvar i soprummen finns behållare för matavfall och restavfall. Tack för att du sorterar ditt avfall.

Vi vill även påpeka att de papperskorgar som finns utplacerade inom området inte är till för avfall från hushållen. Om boende slänger soppåsar och kartonger med mera i dessa blir det snabbt fulla och skräp hamnar på marken. Sluta upp med detta nu och använda istället den sophantering som föreningen erbjuder.

Containrar för grovsopor 25-26 april
Till helgen 25-26 april har vi beställt hit två containrar för grovsopor. Vi kommer inte kunna hjälpa till att plocka upp och lyfta bort emballage som tidigare städdagar utan man får frakta bort sitt eget eller be grannar om hjälp. Skottkärra finns att låna.

Containrarna placeras på gästparkering och därför måste gästparkeringen vara fri från bilar på kvällen torsdag den 23 april. Under de dagar då gästparkeringen är upptagen tillåter vi att bilar parkerar utmed Skäcklingevägen men P-biljett ska köpas som vanligt i automat eller via app.

Intresseanmälan för styrelsearbete
Vi fortsätter att uppmana våra medlemmar att anmäla sitt intresse för styrelsearbete. Du som vill delta i styrelsen kommande år eller vill veta mer om vad det innebär tar kontakt med valberedningen eller styrelsen. Valberedningen utgörs av Michaela Smids och Monica Andersson som båda är boende i föreningen.

Hälsningar från styrelsen

Medlemsbrev April 2020

Här kommer ett utdrag ur medlemsbrevet från Mars 2020

Vårens städdagar uteblir
Som en följd av rådande situation med coronaviruset väljer styrelsen att ta det säkra före det osäkra och ställer in vårens planerade städdagar. Detta gör vi för att minska risken att vi boende här blir sjuka och för att i stort minska smittspridningen. Beslutet ligger i linje med folkhälsmyndighetens rekommendationer om att minska antalet möten med andra människor.

Årsstämman skjuts fram till senare datum
Till stämman är alla medlemmar välkomna och har rösträtt i frågor som rör föreningens verksamhet. Vår rutin är att årsstämman hålls i mitten på maj men i år kommer stämman att genomföras vid ett senare datum. Detta med anledning av rådande smittosituation. Vi hänvisar även här till folkhälsomyndigheten och regeringen som avråder från sammankomster. Något datum beslutar vi inte om i dagsläget utan följer händelseutvecklingen och agerar utifrån sakkunnigas rekommendationer.

En kallelse skickas till alla medlemmar två till fyra veckor innan föreningsstämman äger rum.

Intresseanmälan till styrelsearbete
Under stämman ska en ny styrelse utses för kommande verksamhetsår. Det är medlemmar i föreningen, alltså vi boende, som utgör styrelsen och nu är det dags att ställa sig fråga om man vill vara med. Det som styrelsearbetet framförallt kräver är att man är insatt och engagerad i styrelsen olika uppdrag och gör sitt bästa för att tjäna föreningen och våra medlemmar. Erfarenhet inom fastighet, kundkontakt, ekonomi, administrering, mark och trädgård eller förmåga att tala flera olika språk, bland annat är såklart eftertraktade kompetenser men det föreligger absolut inga krav på meriter. Den som har frågor kring styrelsearbetet är välkommen att ställa dem. En intresseanmälan kan göras till styrelsen eller direkt till valberedningen.

Covid-19
Vi vill passa på att informera samtliga boenden om att det är mycket viktigt att följa de rekommendationer/ riktlinjer som ges ut via folkhälsomyndigheten, MSB och 1177. Vi uppmanar också att värna om våra grannar. Kanske bor du bredvid någon som är äldre eller tillhör riskgrupp och behöver hjälp med att handla mat eller dylikt.

Styrelsen uppmanar alla att vara noggranna med att tvätta händerna innan och efter man använder tvättstugorna för att minska risken att en ett virus sprids den vägen.

Ny återvinningsstation är på plats
Efter en försenad leverans är nu vår nya återvinningsstation levererad och klar för användning. Vi hoppas att våra medlemmar ska uppskatta och utnyttja möjligheten att sortera och återvinna mer avfall. Vi ber alla att följa de anvisningar på kärlen som beskriver hur avfallet ska sorteras och i vilket kärl det ska läggas.

Hälsningar från styrelsen