Kategoriarkiv: Nyheter

Medlemsbrev November 2019

Här kommer ett utdrag ur medlemsbrevet från November 2019.

Fiberuppkoppling till alla hushåll
Under året har styrelsen förhandlat med internetleverantörer med förhoppning om att kunna erbjuda våra medlemmar en bonus i form av god bredbandsservice. Vi kan med glädje meddela att vi nu har landat i ett avtal med Riksnet som ger alla våra hushåll bredband med hastighet upp till 1000/1000 via fiberuttaget. Avtalet träder i kraft 1 januari 2020 och då skall även tjänsten kunna gå att nyttja. För våra medlemmar innebär detta ingen extra kostnad, kostnaden ryms inom medlemsavgiften. Vi ser istället att många kan få ner sin månadskostnad genom att avsluta sin nuvarande prenumeration på bredbandstjänster.

Med det sagt så är det vissa av våra hushåll som kan behöva lite service på sin utrustning för att dra full nytta av denna tjänst. Det gäller de bostäder som i samband när vi anslöt oss till fibernätet också fick ytterligare ett nätuttag monterat på annan plats i bostaden. Det extra uttaget kan behöva underhåll. Vi hittar ingen dokumentation på vilka bostäder som erbjöds denna lösning vid installation och behöver därför få in information om detta. Hör av dig till styrelsen om du har ett extra nätverksuttag monterat i bostaden så kan vi boka in en tekniker som kommer hit för service.

Vi byter parkeringsbolag
Vi är inte nöjda med hur bevakning av parkering har skötts av våran nuvarande leverantör och har då slutit avtal medett annat bolag. Från och med 1 januari 2020 blir det apcoa parking som får utföra detta uppdrag åt oss. Vi ser fram emot ett gott samarbete med dem. För våra medlemmar blir den största skillnaden att man efter 1 januari behöver använda europarks app om man vill betala för gästparkering med mobilen. Men även kortbetalning i automat kommer fortsatt att vara ett alternativ.

Målningen ligger efter tidsplan
Projektet med att måla om fasaderna ligger efter tidsplanen. Som det ser ut hinner vi inte i mål med fasadmålningen den här säsongen. Arbetet är inte klart ännu och vi för samtal med entreprenören om hur vi bäst kan gå vidare.

Så ett frö om styrelsearbete
Det är inte för tidigt att fundera börja fundera över sitt intresse att delta i styrelsearbetet. Man kan få mycket gjort med en god vilja att bidra. Har du dessutom erfarenhet av styrelsearbete, fastigheter, ekonomi, el, trädgård, med mera, med mera så är det en värdefull kompetens. Styrelsearbetet är mångsidigt och vi välkomnar alla med intresse. Hör av dig till styrelsen för mer information.

På gång..
För att underlätta för oss alla att återvinna mer för vi samtal med SRV och letar lösningar för att kunna samla in mer avfall här på plats. Vi vill få hit kärl för bland annat glas och metall som annars kan vara båda klumpigt och kladdigt att släpa med sig till återvinningsstationen. När och hur detta kan bli genomfört är för tidigt att säga och beror blandannat på vilken yta vi vill avsätta för detta och hur stora volymer det handlar om.

Hälsningar från Styrelsen

Nu är sommaren slut, städdagar 5-6 oktober 2019

99:an. Foto: ©nini.tjader.2019

Nu är sommaren slut och hösten kommer snabbt. Det är dags att städa i trädgårdar och i omgivningen så att det blir lika fint överallt som utanför 99:an mot Skäcklingevägen (bild ovan).

Höstens städdagar infaller lördag den 5 oktober då vi hjälps åt med skötsel och underhåll av våra gemensamma ytor, och söndag den 6 oktober då vi fixar till privata utrymmen, framför allt tomter och uteplatser.

Lördag den 5 oktober samlas vi klockan 10.00 vid föreningslokalen (Skäcklingevägen 163). Där finns en lista med uppdrag som vi delar upp mellan oss så att alla kan bidra efter bästa förmåga. Vid lokalen finns även utrustning och redskap att tillgå. Efteråt bjuder föreningen på fika med grillning vid stora lekplatsen.

Söndag 6 oktober fixar vi till privata utrymmen, framför allt tomter och uteplatser.

Containers hösten 2018. Foto: ©nini.tjader.2018

Containers för grovsopor och trädgårdsavfall

Under hela helgen har vi tre containers stående på gästparkeringen. Här får man kasta grovsopor och trädgårdsavfall. Eventuella elektroniska och andra eldrivna sopor tar du själv till närmaste återvinningsstation. De får INTE kastas här eller dumpas i området.

Gästparkeringen stängd från och med torsdag kväll 3 oktober

Med anledning av containerna för grovsopor och trädgårdsavfall måste gästparkeringen vara utrymd från torsdag kväll 3 oktober. Under dessa dagar tillåter vi att gäster parkerar längs med Skäcklingevägen. Parkeringsbiljett köper man som vanligt i automaten eller med app.

Fasadmålningen går framåt

163-165 Foto: ©nini.tjader.2019

Fasadmålningen går framåt och pågår som bäst med flerfamiljshusen. Det återstår fortfarande en del målningsarbeten på radhusen. Flerfamiljshusen beräknas bli mer eller mindre klara under hösten. Efterarbeten kan i förekommande fall tillkomma. Sedan får vi hoppas att vi slipper göra om det förrän om sisådär 10 år…

167. Foto: ©nini.tjader.2019
131. Fotot:©nini.tjader.2019
131. Foto: @nini.tjader.2019

Eldningsförbud i hela Stockholms län

Publiceringsdatum: 16 juni 2019

Eldningsförbud utfärdat i Stockholms län

Länsstyrelsen har beslutat att det råder eldningsförbud i hela Stockholms län från och med klockan 16.00 den 16 juni 2019. Förbudet gäller tillsvidare.

There is a fire ban in Stockholm County from 4 pm on June 16th 2019 and is valid until further notice.

Med anledning av den senaste tidens värme och torka råder hög brandrisk i skog och mark. Länsstyrelsen har i samråd med länets räddningstjänster och utifrån SMHI:s prognosunderlag därför beslutat att eldningsförbud ska gälla i hela Stockholms län.

Eldningsförbudet innebär att det är förbjudet att utomhus elda, grilla och bränna med fast bränsle (till exempel ved, kol, gräs, ris och grenar).

Det är trots eldningsförbudet tillåtet att grilla på egen tomt, förutsatt att anordningen är utformad så att det inte finns risk för brandspridning. Det är också tillåtet att grilla och elda på fasta grillplatser på allmän plats. Fast grillplats innebär en eldplats som är avgränsad med obrännbart material och med en bred markyta med grus eller liknande runt grillplatsen.

Kom ihåg att det alltid är den som eldar som är ansvarig om något går fel, även om rådande riktlinjer följs. Var därför alltid försiktig och se till att släckutrustning finns nära till hands. Den som uppsåtligen eller av oaktsamhet bryter mot eldningsförbudet kan dömas till böter.

Vid frågor kontakta i första hand länets räddningscentraler:

länk till annan webbplats

Räddningscentralen Stockholms län (RCSL), tel: 08-721 22 00

länk till annan webbplats

Storstockholms räddningscentral (SSRC), tel: 08-454 87 00

Kontakt

Nya styrelsen

Den nya styrelsen som valdes vid årsstämman den 15 maj 2019 består av:

Ordinarie ledamöter
Jorge Avila, ny ordförande
Jarkko Seppä, vice ordförande, nyckelansvarig
Rode Liljeqvist
Birgitta Östlin
Anton Lundin, sekreterare
Junior Åhlin

Suppleanter
Sylvia Näsström
Jimmy Ring

Vi återkommer med ansvarsfördelning inom kort.