Kategoriarkiv: Nyheter

Ny sida på BRF Skäcklinge Äng webben

Nu finns det en ny sida på BRF Skäcklinge Äng webben.

Den heter NYINFLYTTAD och innehåller en sammanställning på länkar till sidor och pdf-dokument som det är bra om man som nyinflyttad känner till.

Kanske är de av värde även för dig som bott här ett tag och inte har sett de här dokumenten?
Saknas det något? Låt oss i så fall veta.

 

 


Låsta soprum

soprum

Soprum. Foto: ©nini.tjader.2018

Från och med nu är soprummen låsta.

Tag med nyckel nästa gång du ska kasta sopor. Den nyckel du ska använda är den som i flerfamiljshusen går till porten, och i övrigt till bommar, grindar, bastu och tvättstuga.

Varför är soprummen låsta? Olaglig verksamhet har pågått i våra soprum och styrelsen har därför beslutat sätta lås på soprummen.

Behöver du beställa fler nycklar kan du göra det på styelse@skacklinge.se mot en kostnad om 210 kronor per nyckel. Den/de beställda nyckeln/nycklarna hämtar du sedan själv hos Botkyrka Lås, Victoria vägen 32 i Uttran.

Styrelsen

Biltvätt i området eller på parkeringarna är förbjudet

Styrelsen har  noterat och även fått in klagomål på att bilar tvättas på de egna parkeringsplatserna, inne i området eller uppkörda på gångvägen. Vi vill klargöra att gångvägen INTE får köras på med motorfordon under några som helst omständigheter, med undantag för städmaskiner på våren samt utryckningsfordon!

Tvättvattnet från fordonstvätt innehåller bland annat avfettningsmedel, tensider, tungmetaller, asfalts- och oljerester som hamnar i dricksvattnet. Enligt kommunens anvisningar är det förbjudet att tvätta motorfordon på hårdgjorda ytor inom skyddsomårdena.

Styrelsen har beslutat att det är strikt förbjudet att tvätta bilen i området eller på parkeringsplatsen. Och självklart inte heller på gångvägen!

Vi hänvisar alla som vill ha en ren bil till de näraliggande tvättautomater eller tvätta-själv.hallar där tvättvattnet leds via oljeavskiljare till avloppsreningsverket. Av hälsoskäl återanvänds inte vattnet från tvättautomat eller tvätta-själv-hall och därmed hamnar det inte i dricksvattnet.

Vill du läsa mer om hur detta påverkar miljön kan du hitta information på Stockholms läns författningsssamling, 01FS 2009:196 utgåva från 20 maj 2009. Den finns att läsa på Botkyrka kommuns hemsida (www.botkyrka.se).

Ny styrelse från och med 14 maj 2018

På årsstämman den 14 maj 2018 valdes en ny styrelse. Den ser ut så här:

Ordinarie ledamöter:

Monica Cumlin (ett år kvar på mandatet)
Birgitta Östlin, omval 1 år
Rode Liljekvist, omval 1 år
Elenora Bohman, omval 2 år
Jarkko Seppä, nyval 2 år
Anton Lundin, nyval 2 år
Marie Åström, RIKSBYGGEN

Suppleanter

Leila Mehtomaa, nyval 1 år
Monica Andersson, nyval 1 år
Jorge Avila, nyval 1 år
Johan Vakoniemi, RIKSBYGGEN (personlig ersättare för Marie Åström ovan)

Revisorer

Benny Tjäder, ordinarie 1 år
Robin Jansson, suppleant 1 år
KPMG auktoriserade revisor, 1 år

Valberedning

Annika Hansson, sammankallande
Michaela Smids

Övrigt från stämman:

Motionen angående fasadbeklädnad godkändes av stämman.

Propositionen från styrelsen att avbryta ombyggnaden av ”Hobbyrummen” avslogs. Ärende återremitterades till styrelsen som får se över detta igen.

Ansvarsfördelning inom styrelsen informeras senare.

INOLJNING AV PERGOLOR OCH BALKONGER

träolja, olja

Träolja för inoljning av balkonger och pergolas. Foto: ©nini.tjader.2018

INOLJNING AV PERGOLOR OCH BALKONGER

Nu har vi inhandlat pigmenterad olja för inoljning av pergolor och balkonger.

Under städdagarna har det delats ut olja till de flesta. Många är redan i gång med att olja in sin pergola eller balkong.

Alla ni som bor på nedre våningen i flerfamiljshusen och ni som bor i radhusen får hämta oljan på torsdag 10 maj mellan 10:00–11:00 i Föreningslokalen.

Detta gäller endast de som inte redan målat sin pergola eller redan hämtat ut olja.

Alla som bor en trappa upp i flerfamiljshusen kommer att få sin burk med olja efter att vi i styrelsen har strukit på utsidan av balkongen först. Därefter kan ni olja in insidan.

Inoljning av balkongerna har vi tidigare meddelat ska göras med hjälp av skylift, men detta är ändrat pga logistik. Vi kommer istället använda oss av vanlig stege. Förhoppningsvis kommer vi att göra det torsdag–söndag 10–13 maj.

Om oljan ni hämtat ut inte räcker får ni hämta mer i föreningslokalen. Vi i styrelsen kommer att finnas på plats under torsdag–söndag. Annars går det bra att maila oss på styrelse@skacklinge.se.

Alla tomma burkar eller med lite kvar kan man ställa av utanför föreningslokalen för uppsamling. Dessa får inte kastas i soprummen.

Behöver du hjälp med att olja in din pergola eller balkong? Hör av dig till oss i styrelsen via mail eller lapp i expeditionens brevlåda. Detta vill vi att du gör omgående så vi får möjlighet att planera in allt arbete.

Hör av dig om du har några frågor till oss på styrelse@skacklinge.se.

STYRELSEN