Kallelse till ordinarie föreningsstämma Riksbyggen Bostadsrättsförening Skäcklinge Äng torsdag 30 maj 2024

Datum Torsdag 30 maj 2024
Tid: kl 18.00
Plats: Ängskyrkan, Storvretsvägen 41, Tumba

Årsredovisning har delats ut i allas brevlådor och finns också tillgänglig på Mitt Riksbyggen senast 2024-05-16, Ta med årsredovisningen till stämman.

Här finns den signerade årsredovisningen för 2023 i pdf-format.

Styrelsen föreslår stadgebyte p.g.a. lagändring. Första beslut av två. Tas upp i dagordningen enligt §59 i stadgarna under punkt S.

Inga motioner har inkommit.

Vi bjuder på kaffe och smörgås.

Varmt välkommen!

Styrelsen.

För inköpens skull, vänligen lämna svarstalongen du fått i brevlådan med årsredovisningen i föreningens brevlåda på Skäcklingevägen 167, senast den 23 maj,

Vårens städdagar 4-5 maj 2024

Vårens städdagar är planerade till 4-5 Maj.

Vi har beställt containrar för att kunna slänga trädgårdsavfall samt grovsopor.
Ett bra tillfälle att slänga det där som man inte får ställa in i soprummen

Gästparkeringen kommer att spärras av med koner på torsdag kväll och vi vill be alla informera sina ev gäster om detta så att containrarna kan levereras som planerat på fredag morgon.

Vi träffas kl 10 på lördagen i föreningslokalen för utdelning av arbetsuppgifter för de gemensamma ytorna som behöver åtgärdas. Det finns alltid små samt större uppgifter som behöver utföras så alla kan delta.

Vid 12 finns det korvgrillning till lunch samt fika vid stora lekplatsen.

Söndagen är tanken att den skall används att städa sin egen yta/tomt.

Det kommer att finnas färgad olja som man kan hämta för att måla sin pergola.