Kategoriarkiv: Nyheter

Nya ytterdörrar till radhus och lägenheter med egen ingång

Nya ytterdörrar

Som tidigare aviserats kommer samtliga radhus och lägenheter med egen ingång att få nya ytterdörrar. Entrepenören som styrelsen valt att anlita heter Stora Vika. Dörrarna är beställda och beräknad tidsplan är enligt nedan.

Ny ytterdörr

Etapp 1

Preliminär start för etapp 1 är vecka 27, den 3 juli, och och omfattar:
Skäcklingevägen 95 –209, samt Skäcklingevägen 269 – 247.
Beräknad tid med etablering cirka 12 arbetsdagar.

Semester v 29 – 32. Start igen vecka 33 (14 augusti).

Ny ytterdörr

Etapp 2

Preliminär start för etapp 2 är vecka 33, den 14 augusti, och omfattar:
Skäcklingevägen 245 – 211, samt Skäcklingevägen 197 – 149.
Beräknad tid med etablering cirka 12 arbetsdagar.

Etapp 3

Preliminär start för etapp 3 är vecka 35, den 30 augusti, och omfattar:
Skäcklingevägen 147 – 105, samt Storvretsvägen 97 – 67.
Beräknad tid med etablering cirka 12 arbetsdagar.

Frågor på det? Kontakta Styrelsen via e-post på styrelse@skacklinge.se.

Ommålning pågår

stighult, bullerstaketet, ommålning

Stig Hult målar om bullerstaketet. Foto: ©nini.tjader.2017

Bullerstaketet mot Storvretsvägen var i stort behov av ommålning. Väder och vind och trafik har slitit på det.

staket, bullerstaket

Slitet staket. Foto: ©nini.tjader.2017

Så föreningen har anlitat vår boende Stig Hult att till att börja med måla om den del av bullerstaketet som går från Skäcklingevägen och uppåt längs Storvretsvägen.

stighult, bullerstaketet, ommålning

Stig Hult målar om bullerstaketet. Foto: ©nini.tjader.2017

Bullerstaketet byggdes ut och förbättrades under våren 2012. Nu behövde det ny färg. På bilden nedan ser du vilken skillnad det blir med den nya färgen jämfört med hur det var innan ommålning. Visst blir det fint?

bullerstaketet, ommålning

Bullerstaketet under ommålning. Foto: ©nini.tjader.2017

Ny styrelse vald från och med 2017-05-15

Vid gårdagens årsstämma för BRF Skäcklinge Äng valdes en ny styrelse. Den gamla styrelsen beviljades ansvarsfrihet och årsredovisningen godkändes på alla punkter.

Styrelsen har till uppgift att förvalta föreningen och ta till vara föreningens och medlemmarnas intressen. Det är stadgorna och de beslut som föreningsstämman fattat som reglerar styrelsens arbete. Styrelsen har sammanträden sista tisdagen varje månad.

Den nuvarande (fr.o.m. 2017-05-15) styrelsen består av följande personer:

Ordinarie ledamöter
Ordförande: Monica Cumlin (2 år)
Vice ordförande: Patrik Sandvall (2 år)
Sekreterare: Eleonora Bohman (1 år)
Ledamot: Birgitta Östlin (1 år) – ansvarig för uthyrningar av föreningslokal, övernattningsrum, dragkärra samt bastubokningar
Ledamot: Daniel Meica (2 år), nyckelansvarig
Ledamot: Rode Liljekvist (1 år)

Suppleanter:
Ingrid Piskator (1 år)
Jarko Seppä (1 år)
Laila Höijer (1 år), sammankallande Miljö- & områdesgruppen

Riksbyggens representanter i styrelsen (utses av Riksbyggen):
Ledamot: Marie Åström
Suppleant: Thord Pettersson

Föreningsrevisor: Benny Tjäder
Suppleant till föreningsrevisor: Robin Jansson

Valberedning: Junior Åhlin (sammankallande), Diana Hägglund (suppleant).

Miljö- & områdesgruppen (e-post:miljo@skacklinge.se):
Birgitta Östlin, Laila Höijer (sammankallande) och Rode Liljekvist.

Ansvarig för hemsidan (e-post: webmaster@skacklinge.se):
Nini Tjäder
Nini Tjäder

Kontakta styrelsen

Styrelsen kontaktas via:
E-post: styrelse@skacklinge.se
Expeditionen: Meddelande kan läggas i brevlådan inne i porten, Skäcklingevägen 167, bv. Vi har inte några expeditionstider. Observera att brevlådan inte töms dagligen.

Det snabbaste sättet att nå styrelsen är att skicka e-post till styrelse@skacklinge.se.
Vid expeditionen finns även en brevlåda där synpunkter och/eller meddelanden kan lämnas. Observera dock att vi inte har daglig tillsyn av brevlådan.

Tillfälle att besöka Tveta Återvinning i Södertälje

Tveta Återvinning i Södertälje

Det börjar bli allt viktigare med miljöfrågor för oss alla. Vi måste börja tänka på hur vi kan bidra i vår vardag. Ju fler som bidrar med det lilla i våra liv, desto bättre blir vår påverkan. Tillsammans kan vi göra förändringar!

Nu är det dags att få reda på varför och hur vi skall sortera våra sopor. Vi kommer att åka till Tveta Återvinnig i Södertälje där vi gör en rundtur med bussen på området. Denna rundtur visar oss hur 98 % av allt avfall som kommer dit sorteras och återanvänds. Vi får också tips om hur vi på bästa sätt skall ordna sorteringen i våra bostadsrättföreningar. Vårt besök hos Tveta Återvinning avslutas med gemensam fika och bulle.

Datum och tid: 31 maj kl 13.00 och vi beräknas vara tillbaka kl 16.00

Plats: Vi planerar ett par upphämtningsställen i Södertäljeområdet och återkommer när vi vet vilka som anmält sig. Bussen stannar sedan på samma platser efter avslutad tur.

Kostnad: 400 kr / brf (Betalas av föreningen)

Vid avanmälan senare än en vecka innan tar vi ut en avgift på 1 000 kr av brf.

Vid frågor kontakta Anette Åndevik anette.andevik@gmail.com

Anmäl dig senast 24 april. Anmäl dig här.

Läs mer om medlemskap i Riksbyggen

Kontaktperson
Anette Ågren
Föreningssamordnare

Protector Försäkring, ny försäkringsgivare för föreningen

Till anslutna föreningar i Riksbyggens fastighetsförsäkring

Upphandling genomförd och avslutad

Vi vill informera Er om att vi inför kommande förfallodag, 1 april, genomfört en upphandling av fastighets- och kollektiva bostadsrättsförsäkringen för Riksbyggens förvaltningskunder. Bakgrunden till upphandlingen är att vi senaste året känt en växande irritation och problematik med återkopplingstider inom skaderegleringen hos befintlig försäkringsgivare Länsförsäkringar. Trots detta missnöje aviserade dessutom Länsförsäkringar en premiehöjning på 10 % för både fastighets- och bostadsrättsförsäkringen.

Första prioriteringen för Riksbyggen när vi genomför upphandling är att Ni får behålla eller förbättra den omfattning och de villkor som vi över tid arbetat fram för Er. Omfattningen och villkoren är i absolut toppklass på marknaden idag. Viktigast är alltså att produkten kan leverera enligt Era förväntningar om olyckan är framme.

Efter genomgång av inkomna offerter har beslutet fallit på en relativt ny försäkringsgivare på den svenska marknaden nämligen Protector Försäkring. Protector har växt snabbt på den svenska marknaden. Något som Protector har gjort sig kända för är sin snabba skadereglering och sina låga driftskostnader vilka möjliggjort att man lyckats hålla ner premienivåerna inom fastighetsförsäkring trots att marknaden i övrigt går tvärt emot med premiehöjningar och villkorsförsämringar.

Protector har visat stort intresse för att bli försäkringsgivare för denna affär och lyckats presentera en verklig statistik över hur snabbt man reglerar skador idag. En annan styrka är att Protector har byggnadsingenjörer i sin skadegrupp som blir ett stöd för Er i samband med skador när det gäller att värdera och bedöma offerter ifrån entreprenörer och fuktfirmor för att nå bästa möjliga kostnadseffektivitet när skadan är framme.

Premiemässigt innebär bytet till Protector en höjning av fastighetsförsäkringspremien med bara 5 % i stället för 10 % som Länsförsäkringar aviserade. Lägg därtill att Protectors tilläggssjälvrisk vid skador beroende på åldersförändringar eller p g a bristande tätskikt bara är 0,5 prisbasbelopp mot Länsförsäkringars 1,0 prisbasbelopp så känner vi oss trygga med att vi återigen hittat bästa möjliga försäkringslösning för Riksbyggens förvaltningskunder.

Med anledning av försäkringsupphandlingen och att dess förhandling dragit ut på tiden så dröjer försäkringshandlingarna något. Ni kan dock känna Er trygga som kund hos Riksbyggen då det är just Riksbyggen som betalar Er premie i förhand så ni alltid ska vara säkra på att Er fastighet är fullt försäkrad året runt.

Vi återkommer alltså inom kort med fullständiga förnyelsehandlingar och skadestatistik för Er förening. Detta kommer precis som ifjol läggas upp på https://kund.riksbyggen.se/ .

Med vänliga hälsningar

Riksbyggens förvaltningsregion Stockholm

Gm

Era Försäkringar i Sverige AB Ansvarig försäkringsförmedlare för Riksbyggens fastighetsförsäkring.