Medlemsbrev november 2023

Nu finns Medlemsbrev för November 2023 att ladda ner och läsa. Du hittar det här.

Innehåller
– Städning av flerfamiljshusens entreer
– Sopsortering av matavfall
– Avgifter för 2024, avgiftshöjning