Släpkärra

släpkärra

Föreningen har en släpkärra som får lånas gratis av medlemmar i föreningen.

Det är bara medlem i föreningen som får boka lån av släpkärran och hämta nyckel. Medlemmen har ansvar för eventuell skadegörelse under lånetiden och är ersättningsskyldig för eventuella skador.

Släpkärran kan lånas maximalt ett dygn (24 timmar) åt gången.

Släpkärran ska hållas låst med släp-låset då den är parkerad, både vid dess hem-parkering inne på P1 vid Storvretsvägen 67 och på annan plats..

Kan vår släpvagn köras vintertid?

Under vintertid (1 december – 31 mars) gäller att en bil med odubbade vinterdäck får dra en släpvagn som har antingen dubbade eller odubbade däck. Vår släpvagn har odubbade däck. Om dragbilen har dubbade däck måste även släpvagnen ha dubbade däck när det är vinterväglag. Har du alltså dubbade däck på din bil under vintersäsongen kan du tyvärr INTE låna släpkärran mellan 1 december och 31 mars.

Släpkärran ska återlämnas städad efter användning och låsas fast vid stolpen med låset.

Släpkärran får enbart användas tillsammans med bil med godkänd dragkrok.

Bokning av släpkärran görs hos:
styrelse@skacklinge.se