Arbetsgrupper

Föreningen har ett par arbetsgrupper:

Om du känner att du vill vara aktiv i och jobba i någon av grupperna, kontakta respektive grupp.

Kontakta styrelsen