Styrelsen

Styrelsen har till uppgift att förvalta föreningen och ta till vara föreningens och medlemmarnas intressen. Det är stadgorna och de beslut som föreningsstämman fattat som reglerar styrelsens arbete. Styrelsen har sammanträden sista tisdagen varje månad.

Styrelsen kontaktas via:
E-post: styrelse@skacklinge.se
Expeditionen: Meddelande kan läggas i brevlådan inne i porten, Skäcklingevägen 167, bv. Vi har inte längre några expeditionstider. Observera att brevlådan inte töms dagligen.

Det snabbaste sättet att nå styrelsen är att skicka e-post till styrelse@skacklinge.se.
Vid expeditionen finns även en brevlåda där synpunkter och/eller meddelanden kan lämnas. Observera dock att vi inte har daglig tillsyn av brevlådan.

Från och med den 15 maj 2019 består styrelsen av följande personer:

Ordinarie ledamöter
Ordförande: Jorge Avila (2 år)
Ledamot: Jarkko Seppä (1 år), vice ordförande, nyckelansvarig
Ledamot: Rode Liljekvist (1 år)
Ledamot: Birgitta Östlin (1 år)
Ledamot: Anton Lundin (1 år), sekreterare
Ledamot: Junior Åhlin (2 år)

Suppleanter:
Sylvia Näsström (1 år)
Jimmy Ring (1 år)
Juan Carlos Rojas (1 år)

Riksbyggens representanter i styrelsen (utses av Riksbyggen):
Ledamot: Marie Åström, RIKSBYGGEN
Suppleant: Johan Vakoniemi, RIKSBYGGEN (personlig ersättare för Marie Åström ovan)

Föreningsrevisor: Benny Tjäder
Suppleant till föreningsrevisor: Robin Jansson
Auktoriserad revisor: KPMG

Valberedning: Micaela Smids (sammankallande) och Monica Andersson.

Miljö- & områdesgruppen (e-post: miljo@skacklinge.se):
Vi återkommer med information senare.

Ansvarig för hemsidan (e-post: webmaster@skacklinge.se):

Nini Tjäder

Kontakta styrelsen