Styrelsen

Styrelsen har till uppgift att förvalta föreningen och ta till vara föreningens och medlemmarnas intressen. Det är stadgorna och de beslut som föreningsstämman fattat som reglerar styrelsens arbete. Styrelsen har sammanträden sista tisdagen varje månad.

Styrelsen kontaktas via:
E-post: styrelse@skacklinge.se
Expeditionen: Meddelande kan läggas i brevlådan inne i porten, Skäcklingevägen 167, bv. Vi har inte längre några expeditionstider. Observera att brevlådan inte töms dagligen.

Det snabbaste sättet att nå styrelsen är att skicka e-post till styrelse@skacklinge.se.
Vid expeditionen finns även en brevlåda där synpunkter och/eller meddelanden kan lämnas. Observera dock att vi inte har daglig tillsyn av brevlådan.

Den nuvarande styrelsen består av följande personer:

Ordinarie ledamöter
Ordförande: Monica Cumlin (2 år), nyckelansvarig
Vice ordförande: Eleonora Bohman (1 år)
Sekreterare: Eleonora Bohman (1 år)
Ledamot: Birgitta Östlin (1 år) – ansvarig för uthyrningar av föreningslokal, övernattningsrum, dragkärra samt bastubokningar. Ingår i Miljö- & områdesgruppen.
Ledamot: Rode Liljekvist (1 år). Ingår i Miljö- och områdesgruppen.
Adjungerad ledamot (invald som suppleant): Jarkko Seppä (1 år).

Suppleanter:
Ingrid Piskator (1 år)
Laila Höijer (1 år). Sammankallande i Miljö- och områdesgruppen.

Riksbyggens representanter i styrelsen (utses av Riksbyggen):
Ledamot: Marie Åström
Suppleant: Thord Pettersson

Föreningsrevisor: Benny Tjäder
Suppleant till föreningsrevisor: Robin Jansson

Valberedning: VAKANT (sammankallande), VAKANT (suppleant).

Miljö- & områdesgruppen (e-post: miljo@skacklinge.se):
Birgitta Östlin, Laila Höijer (sammankallande) och Rode Liljekvist.

Ansvarig för hemsidan (e-post: webmaster@skacklinge.se):

Nini Tjäder

Kontakta styrelsen