Styrelsen

Styrelsen har till uppgift att förvalta föreningen och ta till vara föreningens och medlemmarnas intressen. Det är stadgorna och de beslut som föreningsstämman fattat som reglerar styrelsens arbete. Styrelsen har sammanträden sista tisdagen varje månad.

Styrelsen kontaktas via:
E-post: styrelse@skacklinge.se
Expeditionen: Meddelande kan läggas i brevlådan inne i porten, Skäcklingevägen 167, bv. Vi har inte längre några expeditionstider. Observera att brevlådan inte töms dagligen.

Det snabbaste sättet att nå styrelsen är att skicka e-post till styrelse@skacklinge.se.
Vid expeditionen finns även en brevlåda där synpunkter och/eller meddelanden kan lämnas. Observera dock att vi inte har daglig tillsyn av brevlådan.

Ordinarie ledamöter
Ordförande: Jorge Avila (2 år), IT och släpkärran
Ledamot: Jarkko Seppä (1 år), vice ordförande, nycklar och lås
Ledamot: Rode Liljekvist (1 år), utemiljö, tvättstugor, städskrubbar, grannsamverkan
Ledamot: Birgitta Östlin (1 år), utemiljö, bastu, övernattningsrum, föreningslokalen, uthyrningsförråd
Ledamot: Anton Lundin (1 år), sekreterare, brandskydd, medlemsbrev
Ledamot: Junior Åhlin (2 år), el och belysning

Suppleanter:
Sylvia Näsström
(1 år), utemiljö, välkomstkomitté
Jimmy Ring (1 år), återvinnin

Riksbyggens representanter i styrelsen (utses av Riksbyggen):
Ledamot: Marie Åström, RIKSBYGGEN
Suppleant: Johan Vakoniemi, RIKSBYGGEN (personlig ersättare för Marie Åström ovan)

Föreningsrevisor: Benny Tjäder
Suppleant till föreningsrevisor: Robin Jansson
Auktoriserad revisor: KPMG

Valberedning: Micaela Smids (sammankallande) och Monica Andersson.

Miljö- & områdesgruppen (e-post: miljo@skacklinge.se):
Birgitta Östlin, Rode Liljekvist och Sylvia Näsström.

Kontakta styrelsen