Hemsida

En arbetsgrupp finns för att hålla föreningens hemsida uppdaterad och aktuell och levande. Vi har ett konto på webbhotellet Binero och ett eget domännamn, skacklinge.se, som är föreningens. Hemsidan är WordPress-baserad. Styrelsens interna kommunikation sköts via GoogleDocs.

E-post: webmaster@skacklinge.se

I arbetsgruppen ingår:
Nini Tjäder (redaktör, fotograf) – nini.tjader@gmail.com
Stanislav Khromov (utvecklare) – stanislav.khromov@gmail.com
Brian Levinsen (serveradministration etc.) – brian@eldaria.net

Personer intresserade av webbutveckling, hemsidor, redaktionellt arbete och fotointresserade får gärna höra av sig.

Kontakta styrelsen