Hemsida

En arbetsgrupp finns för att hålla föreningens hemsida uppdaterad och aktuell och levande. Vi har ett konto på webbhotellet Binero och ett eget domännamn, skacklinge.se, som är föreningens. Hemsidan är WordPress-baserad. Styrelsens interna kommunikation sköta av Microsoft.

E-post: webmaster@skacklinge.se

I arbetsgruppen ingår:
Styrelse (Redaktör) och Nini Tjäder.

Kontakta styrelsen