Asfalteringen

Under våren och försommaren har de flesta av våra parkeringar och carportar genomgått omasfaltering, höjning av grindar till carportar, fått avrinning och filtrering restaurerad. Jobbet utfördes av STYRHYTTEN. Nu är asfalteringen klar och det återstår enbart smärre efterarbeten och borttagning av den temporära parkeringen vid lekplatsen. Fint blev det.