Kallelse till ordinarie föreningsstämma 25 maj 2021

Tisdag 25 maj 2021, tid 18:30

Plats: Poströstning. Underlag för poströstning kommer att delas ut till samtliga medlemmar senast den 18 maj. Ifyllda underlag lämnas i föreningens brevlåda Skäcklingevägen 167, senast 25 maj 2021 kl 18:30

Dagordning: §59 i stadgarna.

Årsredovisning för 2020 lämnas tillsammans med poströstningsunderlagen i samtliga brevlådor senast den 18 maj 2021.

På styrelsemöte den 13 april 2021 har styrelsen i Brf Skäcklinge Äng beslutat att röstning vid årsstämman 2021 ska ske endast genom poströstning. Genom en tillfällig lag är det möjligt för styrelsen att låta medlemmarna i en bostadsrättsförening inkomma med poströster inför en årsstämma, detta oavsett vad som annars anges i lag och i föreningens stadgar. Lagen har tillkommit för att minska smittspridningen på grund av rådande Corona-pandemi. Genom bestämmelsen kan smittspridningen hållas nere, samtidigt som medlemmarna får så stort inflytande som möjligt under rådande omständigheter.

Styrelsen uppmanar samtliga medlemmar att ankomma med poströsten.

Den som poströstar förs in i röstlängden och anses närvarande vid föreningsstämman.

Inkommen motion enligt §59, punkt s)
– Motioner. Bordlagda motioner från stämman 2020 är fortsatt bordlagda i samråd med motionärer. Se motionerna i underlaget för poströstningen.

Välkommen med din poströst!
Styrelsen

Ordinarie föreningsstämma 25 maj 2021

Årets ordinarie föreningsstämma sker den 25 maj 2021. Ingen fysisk stämma kan hållas i år heller tyvärr på grund av pandemin. Poströstning kommer att genomföras på samma sätt som tidigare. Kallelse med årsredovisning delas ut i brevlådorna senast två veckor innan stämman.

Vårens städdagar 2021

Det var iskallt. Det blåste. Solsken avlöstes av snöflingor, Trots vädret fick vi en del gjort på vårens städdagar. Ett antal tappra själar ställde upp och jobbade corona-säkert med behöriga avstånd.

Egentligen var det för kallt för att måla men vi beslöt att ändå göra det för att få det gjort.

Tack alla som ställde upp!

Det bjöds på mackor med hembakat bröd och dricka, och mini-muffins med blåbär. Till hjälpsamma barn fanns det godis och läsk. Brödet och muffins (med blåbär) var hembakade (tack Monica).

Vi får väl se om vi till hösten kan grilla igen.

Här några bilder på det som gjorts.