Inga månadsavier på papper?

Har du KIVRA? Från och med månadsavin för januari 2021 kommer månadsavierna via KIVRA och inte på papper i brevlådan. Har du inte KIVRA (digital brevlåda för myndighetspost och en del annan post) får du din månadsavi på samma sätt som vanligt. Riksbyggen har listor på vilka som har KIVRA.

Nu kan du också söka om autogiro och e-faktura direkt via din Internetbank för betalningarna av dina månadsavier.

För mer info logga in på riksbyggen.se. Du loggar enkelt in med BankID eller e-post.

Brandsäkra hemmet i adventstider

Första advent. Foto: ©nini,tjader.2020

Säkra ditt hem från brand

Den första december är det brandvarnarens dag. En fungerande brandvarnare är en billig livförsäkring och det finns flera tips på hur du minskar risken för brand i ditt hem och vad du ska göra om olyckan är framme.

Så här minskar du risken för brand

Brandsläckare räddar liv

Att tända levande ljus är mysigt men tyvärr orsakar de många bränder i våra hem. Att ha en handbrandsläckare i hemmet kan rädda liv!

Därför ska du ha en brandsläckare

Text och länkar kommer från Riksbyggen.

mitt.riksbyggen.se

Mitt Riksbyggen är en sajt för medlemmar i Riksbyggens föreningar. Här kan man bland annat anmäla sig för parkeringsplats och upprätta felanmälan. På sajten finns även information om boendeformen bostadsrätt och hur ansvar fördelas mellan medlemmarna och föreningen. Vilka rättigheter och skyldigheter är gällande mellan medlem och förening. Informationen finns i både text och vide och är bearbetad för att vara lättillgänglig. Vi rekommenderar att man tar del av materialet.

Logga in eller skapa konto på Mitt Riksbyggen på mitt.riksbyggen.se.

mittriksbyggen