Ny Pakeringsbolag

Från och med 20 januari 2020 blir det apcoa parking som får utföra detta uppdrag åt oss.

Vi ser fram emot ett gott samarbete med dem.

För våra medlemmar blir den största skillnaden att man behöver använda europarks app om man vill betala för gästparkering med mobilen. Men även kortbetalning i automat kommer fortsatt att vara ett alternativ inom kort.

Medlemsbrev December 2019

Här kommer ett utdrag ur medlemsbrevet från December 2019.

Bredband via riksnet
Som planerat ska bredband levereras till alla våra bostäder via fibernätet från och med 1 januari. Styrelsen kan efter bästa förmåga svara på eventuella frågor om installation och drift men vi vill i första hand hänvisa till Riksnets egen kundsupport. Du kan kontakta Riksnet på telefonnummer 0770 33 99 33. Vi bifogar i slutet på detta brev ett schema över hur sladdarna ska kopplas.

Glöm inte att låsa carporten
Flera medlemmar uppmärksammar att deras carportgranne inte låser sin carport. Detta är ett problem för att det drabbar alla som parkerar i samma carportlänga. Vi vill påminna om att carporten ska vara låst dygnet runt. Om man inte sköter detta riskerar man att förlora sin p-plats i carport.

Om det är så att hänglåset kärvar, brukar vara vanligt under kalla dagar, så kan det oftast ordnas till med lite vanlig låsolja.

Nytt vaktbolag för parkering
I januari byter vi vaktbolag för parkeringstjänster i området. Vår nya leverantör av tjänsten blir Apcoa parking. Apcoa ansvarar då över gästparkeringen och även felparkeringar inom vårat område. För boende blir den största skillnaden att man behöver använda en annan app om man betalar gästparkering med mobilen. Kortbetalning i automat går också bra även i fortsättningen. Ny skyltning på plats kommer att ge fullständig information.

Observera att boendeparkering, alltså våra förhyrda p-platser och carportar, kommer fortfarande att hanteras som vanligt av riksbyggen.

Fyrverkerier kräver tillstånd.
Vi vill göra alla uppmärksamma på att nya regler gäller för fyrverkerier sedan januari 2019. Det är MSB som har beslutat att fyrverkerier medför en stor risk för skador på person och egendom och har därför implementerat ett särskilt regelverk för hantering av fyrverkerier. Vissa typer av fyrverkerier kräver både utbildning och tillstånd för att användas. Vi vill uppmana våra medlemmar att informera sig om och följa dessa föreskrifter om man planerar att använda fyrverkerier under nyårsnatten (och även vid andra tillfällen). Det är för allas våran säkerhet. Mer information finns på www.msb.se och www.sbff.se

På Gång..
Som annonserat är nu en ny återvinningstation beställd. Leveranstiden är beräknad till sex veckor. Vi bedömer således att den nya återvinningsstationen kommer att tas i drift mot slutet av februari. På plats kommer det att finnas sorteringskärl för returpapper, färgat och ofärgat glas samt plast-, metall-, och pappersförpackningar.

God jul och gott nytt år

Medlemsbrev November 2019

Här kommer ett utdrag ur medlemsbrevet från November 2019.

Fiberuppkoppling till alla hushåll
Under året har styrelsen förhandlat med internetleverantörer med förhoppning om att kunna erbjuda våra medlemmar en bonus i form av god bredbandsservice. Vi kan med glädje meddela att vi nu har landat i ett avtal med Riksnet som ger alla våra hushåll bredband med hastighet upp till 1000/1000 via fiberuttaget. Avtalet träder i kraft 1 januari 2020 och då skall även tjänsten kunna gå att nyttja. För våra medlemmar innebär detta ingen extra kostnad, kostnaden ryms inom medlemsavgiften. Vi ser istället att många kan få ner sin månadskostnad genom att avsluta sin nuvarande prenumeration på bredbandstjänster.

Med det sagt så är det vissa av våra hushåll som kan behöva lite service på sin utrustning för att dra full nytta av denna tjänst. Det gäller de bostäder som i samband när vi anslöt oss till fibernätet också fick ytterligare ett nätuttag monterat på annan plats i bostaden. Det extra uttaget kan behöva underhåll. Vi hittar ingen dokumentation på vilka bostäder som erbjöds denna lösning vid installation och behöver därför få in information om detta. Hör av dig till styrelsen om du har ett extra nätverksuttag monterat i bostaden så kan vi boka in en tekniker som kommer hit för service.

Vi byter parkeringsbolag
Vi är inte nöjda med hur bevakning av parkering har skötts av våran nuvarande leverantör och har då slutit avtal medett annat bolag. Från och med 1 januari 2020 blir det apcoa parking som får utföra detta uppdrag åt oss. Vi ser fram emot ett gott samarbete med dem. För våra medlemmar blir den största skillnaden att man efter 1 januari behöver använda europarks app om man vill betala för gästparkering med mobilen. Men även kortbetalning i automat kommer fortsatt att vara ett alternativ.

Målningen ligger efter tidsplan
Projektet med att måla om fasaderna ligger efter tidsplanen. Som det ser ut hinner vi inte i mål med fasadmålningen den här säsongen. Arbetet är inte klart ännu och vi för samtal med entreprenören om hur vi bäst kan gå vidare.

Så ett frö om styrelsearbete
Det är inte för tidigt att fundera börja fundera över sitt intresse att delta i styrelsearbetet. Man kan få mycket gjort med en god vilja att bidra. Har du dessutom erfarenhet av styrelsearbete, fastigheter, ekonomi, el, trädgård, med mera, med mera så är det en värdefull kompetens. Styrelsearbetet är mångsidigt och vi välkomnar alla med intresse. Hör av dig till styrelsen för mer information.

På gång..
För att underlätta för oss alla att återvinna mer för vi samtal med SRV och letar lösningar för att kunna samla in mer avfall här på plats. Vi vill få hit kärl för bland annat glas och metall som annars kan vara båda klumpigt och kladdigt att släpa med sig till återvinningsstationen. När och hur detta kan bli genomfört är för tidigt att säga och beror blandannat på vilken yta vi vill avsätta för detta och hur stora volymer det handlar om.

Hälsningar från Styrelsen