I väntan på snön…

snöpinnar, rågångsstolpar

"Snöpinnar"

Än har inte snön kommit, men vi antar att den kommer när som helst.

I år har vi tänkt att vi ska försöka få behålla våra bänkar och andra känsliga områden oskadade och inte sönderplogade. Vi har därför beställt ”snöpinnar” (eller rågångsstolpar som det egentligen heter). Som ni kanske sett har väghållarna i kommunen redan satt ut sina pinnar överallt längs vägarna.

Våra pinnar (röda, 60 st) har kommit den här veckan (vecka 47).

Vi skulle behöva hjälp att placera ut dem. Vi i trädgårdsgruppen har gjort en grov översyn över var vi tror att pinnarna behöver sitta, men vi skulle behöva frivilliga att hjälpa till med att få ner dem i marken. Helst innan tjälen går i jorden och snön kommer.

Om du kan hjälpa till med detta, så träffas vi på söndag 27 november kl. 11:00 i korsningen av gångvägarna på väg mot bussen och börjar placera ut dem.

För Trädgårdsgruppen/
Nini Tjäder, sammankallande