Ny styrelse vald vid årets stämma

Årets stämma hölls den 20 maj 2014. Vid stämman valdes en ny styrelse. Den nya styrelsen består av:

Ordinarie ledamöter:
NY Richard de Geus (på 2 år) – också ny ordförande
NY Eleonora Bohman (på 2 år)
Birgitta Östlin (1 år kvar)
OMVAL Lars Jonsson (på 2 år)
Jenny Dock (1 år kvar)

Suppleanter:
NY Norma Hervia Alwalai (på två år)
NY Laila Höijer (på 1 år)

Riksbyggens representanter i styrelsen
Ordinarie: Hans Lindström
Suppleant: Anna Hellström

Föreningsrevisor: Abraham Shahin (Omval)
Suppleant till föreningsrevisor: Vakant

Valberedning: Annika Hansson (sammankallande), vakant (suppleant).

Efter stämman har styrelsen beslutat att Richard de Geus blir föreningens nye ordförande.

Vi återkommer om övriga ansvarsområden.

Vid stämman gicks också igenom de motioner som inkommit och beslöts i enlighet med styrelsens rekommendationer.

Vad gäller ComHems närvaro i fibernätet (som i princip är klart nu) informerades om att föreningen ingått ett nytt två-årsavtal med ComHem från oktober 2014 i avvaktan på hur det blir med ComHem i fibernätet, vilket inte är klart i nuläget. ComHem kommer alltså att finnas kvar oförändrat i minst två år till.