ComHem kommer och byter kablar och antennuttag

comhemlogoNu ska det bli bättre fart och stabilitet i våra ComHem-anslutningar.

Bäck installation AB kommer i samarbete med Comhem AB byta kablar och antennuttag  i våra fastigheter. Vid tillfället byts kabeln från trapphuset in till ditt antennuttag.

Kabelbytena görs för att de gamla kablarna inte längre kan leverera signal sett över hela frekvensbandet vilket är ett krav från Comhem.

För att anläggningen och tjänsterna skall fungera så bra som möjligt samt för att minimera störningar i bl. a TV-bild önskar ComHems entreprenör, Bäck Installation AB, tillträde till bostäderna för att byta antennuttaget (dvs. det uttag som TVn är kopplad till).

När det blir dags, flytta undan möbler så att kabeln kan bytas ut samt nytt uttag monteras. Nästan samtliga hushåll har två stycken antennuttag, så se till att båda dessa är åtkomliga för teknikerna.

Det är av största vikt att ComHems entreprenör, Bäck Installation AB, får tillträde till SAMTLIGA hushåll den dag som kommer att meddelas för just ditt hus/din lägenhet.

Avisering om datum/dag och tid, kommer att lämnas i din brevlåda direkt av ComHem/Bäck installation AB i god tid innan de behöver komma in hos dig. På samma avisering får du också information om vem du ska lämna nycklar till om du inte kan vara hemma själv vid tillfället, samt övrig kontaktinformation till de som ska göra jobbet.

Det här kommer att göras mycket snart så håll utkik i din brevlåda efter avisering om datum och tid. Tidsåtgång i varje lägenhet/radhus beräknas till cirka 30 minuter.

Här är ”tidtabellen” för åtgärderna:

Storvretsvägen 75-97, 2013-03-13
Skäcklingevägen 95-103 2013-03-14
Skäcklingevägen 113-129 2013-03-15
Skäcklingevägen 131-147 2013-03-18
Skäcklingevägen 149-167 2013-03-19
Skäcklingevägen 105-111 och 169-185 2013-03-20
Skäcklingevägen 187-203 2013-03-21
Skäcklingevägen 205-217 och 263-269 2013-03-22
Skäcklingevägen 219-233 och 247-261 2013-03-25
Storvretsvägen 67-73 och Skäcklingevägen 235-245 1 2013-03-26

backinstallation