Ska vi ha fibernät eller inte?

Fibernät eller ej?

Styrelsen håller för närvarande på och tittar på om vi ska installera fibernät i föreningen och vad det kan komma att kosta. Vi har kommit en bit på väg i förhandlingen med Botkyrka Stadsnät men har ännu inte skrivit avtal.

Varför Botkyrka Stadsnät?

Botkyrka Stadsnät är ett helägt dotterbolag till Botkyrkabyggen. De stora ledningsarbetena har de redan gjort och kablarna finns i marken nära oss. (Ingen missade väl när det var uppgrävt längs hela Storvretsvägen härom året…).

Vi vill ha ett nät under vår kontroll, dvs. ett s.k. öppet nät, och ha möjlighet att välja leverantör av tjänsterna oberoende av underliggende nät. Därför har vi valt att fortsätta förhandla med Botkyrka Stadsnät.

Botkyrka Stadsnät har fått i uppdrag av Botkyrka Kommun att bygga ett modernt och framtidssäkert fiberoptiskt stadsnät för alla Botkyrkabo. För att så många som möjligt skall ha möjlighet att koppla upp sig till Stadsnätet har deras uppdragsgivare bestämt att de skall jobba enligt självkostnadsprincipen, dvs. målet är inte att skapa höga vinster och bonusar till Botkyrka Stadsnät utan principen är att priserna skall räcka för att täcka kostnaderna.

Sveriges stadsnät i samverkan är ett samarbete mellan många öppna stadsnät i Sverige, ett samarbete som sker inom ramen för Sveriges Stadsnätsförening. Botkyrka Stadsnät är medlem av föreningen.

Varför fibernät?

I alla nybyggda hus dras idag fibernät in. I de flesta äldre hus, som exempelvis hos oss, består nätverket av ett s.k. koaxialt nät som drogs då kabelTV drogs in och telenät i koppar.

Koaxialnätet är gammalt och klarar därför inte dagens tekniker lika bra som ett fibernät och det är tveksamt hur mycket mer trafik det kan komma att klara av med den ökande digitala trafiken. Com Hem gjorde ju en uppdatering av vårt nät och anslutningar här i området så sent som under våren 2013 för att kunna erbjuda nya, bättre och snabbare tjänster.

Att idag dra in fibernät innebär att framtidssäkra nätet för nya tjänster både vad gäller TVsändningar, bredband och telefoni. Ett fibernät innebär säkrare och snabbare transport av data i nätet både vad gäller TV, bredband och telefoni. Det innebär också valfrihet mellan flera olika leverantörer istället för en låsning till en enda (idag enbart Com Hem).

Vad är ett fibernät?

I sin enklaste form är ett fiberoptiskt system en kommunikationslänk, där fiberkablar har ersatt kopparkablar som transmissionsmedium. Den information som överförs är i digital form och förmedlas av ljuspulser, inte av elektrisk ström. Fibernätverket är inte heller i behov av förstärkare på det sätt som koaxnätverket är. Ljussignaler dämpas och förvrängs mycket mindre i fibrer än elektriska signaler i koppartråd. Då räcker det att ha en förstärkare varje BRF Skäcklinge Äng, Information om fibernät, november 2013 2 (3) 100 km jämfört med 1,5 km för koaxialkabel. Koppar och kabeltvnätverken kommer successivt att fasas ut och till slut kommer alla att bli tvungna att ansluta ett fibernätverk.

Fördelar

Inget är klart och beslutat än, men målet med fibernätet är att sänka föreningens långsiktiga kostnader och erbjuda mer valfrihet vad gäller tjänsteleveratörer för bredband, TV och telefoni för de boende.

Com Hem och Bredbandsbolaget är på gång att skriva avtal och att testa tillsammans med Botkyrka Stadsnät för att leverera sina tjänster i Botkyrka Stadsnät (se övriga tjänsteleverantörer på Botkyrka Stadsnäts hemsida, http://www.botkyrkastadsnat.se/ eller http://botkyrka.qmarket.se/).

Enligt Botkyrka Stadsnät kommer Com Hem in under 2014.

Nackdelar

Självklart finns det också några nackdelar. En av dem är att de analoga Com Hem kanalerna försvinner, dvs. de kanaler du har om du inte har ett abonnemang med Com Hem och som du letat fram med en analog kanalsökning. Detta eftersom föreningen då säger upp avtalet med Com Hem, som du nu betalar för i avgifterna till föreningen.

En annan nackdel är att det blir en del grävande i området för att få fiber till lägenheter och radhus. Botkyrka Stadsnät planerar sitt nät med så lite som möjligt grävande. Bland annat vill de ansluta radhusen via gavel eller vindar. De ska också återställa alla uppgrävda ytor, men det blir självklart påverkan på området under den period installationerna pågår. Entrepenören behöver självklart också komma in i din bostad för att installera själva anslutningen.

Vad kostar det för föreningen?

För föreningen innebär indragningen och installationen av fibern en engångskostnad som sprids ut över tre år med sex månaders intervall. På sikt blir det billigare för föreningen eftersom vi slipper den kostnad vi idag betalar via månadsavgiften för Com Hems kablar.

Vad innebär det för dig som boende?

För dig som boende innebär det att du får ett nytt uttag i bostaden för att ansluta till fibernätet. Kabelanslutningarna är då inte koaxiala (de runda kablarna för TV) längre. Då blir det ethernetkablar som går till tjänsteleverantörens uttag. Det betyder att du kan behöva köpa en ny digitalbox om en gratis box inte ingår i ditt avtal med den tjänsteleverantör du väljer.

Om du idag har Com Hem som tjänsteleverantör och har bytt eller byter till deras nya TiVo box (som du gratis lånar från Com Hem) och deras nya trådlösa modem (ingår i abonnemangen) och nya abonnemang, betyder det att du kan fortsätta använda samma box även när fibern är installerad. Det är samma box och samma abonnemang oavsett om tjänsterna levereras via koaxkabel eller fibernät. Befintliga abonnemang går då också över till fibern från det nuvarande nätet och Com Hem ändrar anslutningen direkt via boxen. Det enda du då behöver göra är att byta kabel för anslutningarna från den nuvarande till en ethernetkabel.

Ska vi ha fibernät eller inte?

Vi vill gärna veta hur ni ställer er till installation av fibernät i föreningen. Ska vi ha det eller inte? Fyll i den bifogade enkäten och lämna den i föreningens brevlåda på Expeditionen, Skäcklingevägen 167, bv. inne i porten. Eller maila dina synpunkter till styrelse@skacklinge.se.

Vi är särskilt intresserade av att få veta hur många av er som fortfarande använder de analoga kanaler som vi nu har i vårt avtal med Com Hem. Analoga kanaler är de som du får direkt från ditt uttag utan digitalbox eller ett särkilt kort i din TV. Om vi förutom fibernätet fortsatt behöver ha ett analogt utbud, kommer det att kosta extra. Därför vill vi gärna veta hur mycket detta används just nu.

Hur ser du på detta? Fyll i enkäten du fått i din brevlåda och lägg den i brevlådan på expeditionen, Skäcklingevägen 167, bv. inne i porten. Du kan också ladda hem enkäten här och informationsbrevet här.

Vi vill ha in dina svar SENAST MÅNDAGEN DEN 25 NOVEMBER 2013.