Lite nya områdesbilder

brf_1

BRF Skäcklinge Äng. Hörnet Skäcklingevägen 97 – Storvretsvägen 97. ©nini.tjader.2015

Lite nya områdesbilder finns nu upplagda här på föreningens webbplats. De flesta är tagna en snöfri dag i januari 2016. Ett par av dem, som den ovan, vid tidigare tillfällen.

Du hittar bilderna här.

Samtliga bilder är tagna av och ©nini.tjader.2016 och tidigare.

PS. Du vet väl att du kan ladda ner samtliga Medlemsbrev som publicerats från februari 2010 till det senaste härifrån.