månadsarkiv: juni 2012

Bullerskyddsstaketet är klart

Bullerskyddsstaket

Nu är bullerskyddsstaketet längs Storvretsvägen färdigbyggt och den saknade delen av staketet tillbyggd.

För de av oss som bor längs Storvretsvägen med dessa trafik och folk som går till och från bussen är det ett lyft att ha fått staketet. Inte enbart ger det bullerdämpning, men också ett ökat insynsskydd. Det är vi glada för.

Fler bilder från byggnationen av staketet hittar du här.

Bullskyddsstaketet

SISTA FASEN PÅ ASFALTERINGSARBETENA

Sista fasen på asfalteringsarbetena inleds snart. När område 4 (som det arbetas med just nu och till och med den 28 juni) är klart kan det sista påbörjas.

Område 1, dvs.  P1/ Inhägnad parkering (4001-4006/4052-4068) samt G0 Carport (4201-4207) kommer därefter att få montage av oljeavskiljare, asfaltering, linjemålning med mera.

Område 1 måste alltså utrymmas igen vecka 27 och behöver var tomt måndag 2 juli till och med torsdag 5 juli för dessa arbeten.

Då kommer återigen gästparkeringarna, inklusive den nyasfalterade gästparkeringen vid P2, att i tillägg till den temporära parkeringsplatsen nära område 1, att finnas tillgängliga för alternativ parkering.

Om du har parkering i område 1 och vet med dig att du kommer att vara bortrest utan bil vecka 27, behöver du ordna med parkering på annan plats innan dess.

Ny styrelse fr.o.m. 2012-05-30

Stämman är över och vi har nu en ny styrelse. Den nya styrelsen fr.o.m. 2012-05-30 består av:

Ordförande Brian Levinsen
Sekreterare Nini Tjäder
Ledamot Birgitta Östlin
Ledamot Lars Jonsson
Ledamot Carola Thomassen

Suppleant Ann-Sofie Rådmans
Suppleant Annika Hansson
Suppleant Jenny Dock

Revisor Katja Pennanen

Valberedning: Linda Eriksson, Krister Quezada

Styrelsen kontaktas via:
Telefon: 0704 – 45 24 62 (onsdagar mellan kl. 19:00 – 20:00). Under övriga tider finns telefonsvarare.
E-post: styrelse@skacklinge.se
Expeditionen: Skäcklingevägen 167 (kl. 19:00 – 20:00, första helgfria tisdagen varje månad.

Det snabbaste sättet att nå styrelsen är att skicka e-post till styrelse@skacklinge.se.
Vid expeditionen finns även en brevlåda där synpunkter och/eller meddelanden kan lämnas. Observera dock att vi inte har daglig tillsyn av brevlådan.