SISTA FASEN PÅ ASFALTERINGSARBETENA

Sista fasen på asfalteringsarbetena inleds snart. När område 4 (som det arbetas med just nu och till och med den 28 juni) är klart kan det sista påbörjas.

Område 1, dvs.  P1/ Inhägnad parkering (4001-4006/4052-4068) samt G0 Carport (4201-4207) kommer därefter att få montage av oljeavskiljare, asfaltering, linjemålning med mera.

Område 1 måste alltså utrymmas igen vecka 27 och behöver var tomt måndag 2 juli till och med torsdag 5 juli för dessa arbeten.

Då kommer återigen gästparkeringarna, inklusive den nyasfalterade gästparkeringen vid P2, att i tillägg till den temporära parkeringsplatsen nära område 1, att finnas tillgängliga för alternativ parkering.

Om du har parkering i område 1 och vet med dig att du kommer att vara bortrest utan bil vecka 27, behöver du ordna med parkering på annan plats innan dess.