Ändrade öppettider på föreningsexpeditionen från 2012

BRF Skäcklinge Äng föreningsexpeditionFrån och med januari 2012 – och kommande första tisdag i varje månad som inte är en röd dag – kommer föreningsexpeditionen på Skäcklingevägen 167 att hållas öppen 19:00 – 20:00, dvs. en timme senare än hitintills. Detta för att det förhoppningsvis ska bli lättare att få kontakt med oss.

Ingång via porten.