Hög tid för motioner

Vi som bor i en bostadsrätt har större möjligheter att påverka vårt boende än exempelvis i en hyresrätt.

Ett av de sätt du kan påverka är att skriva motioner till föreningsstämman.

Enligt §24 i föreningens stadgar, så kan medlemmar som önskar att få ett visst ärende behandlat på föreningsstämman, anmäla ärendet till styrelsen senast en månad efter räkenskapsårets slut, dvs. senast den 31 januari 2012.

Så om du har ett ärende som du vill att stämman ska ta upp så är det dags att skriva en motion NU och skicka in det till styrelsen.

Då det inte finns något ”Övriga Ärenden” på en föreningsstämma är det väldigt viktigt att du, om har något du vill få behandlat, skickar in en motion. Endast saker som står med på kallelsen kan beslutas på stämman.

För att styrelsen ska ha tid att behandla eventuella ärenden, måste vi därför ha in dem i god tid, och sista datumet för motioner till nästa föreningsstämma är 31 Januari 2012.

Du kan skriva motionen och lägga den i brevlådan vid expeditionen vid Skäcklingevägen 167, eller skicka den på e-post till styrelse@skacklinge.se.

När man skriver en motion ska den vara tydlig, och skriven på ett sådant sätt att det är enkelt att förstå vad det är du vill ha svar på eller vad stämman ska ta ställning till.

Här är några exempel på hur en motion kan se ut:

———————————————————————

Motion till föreningsstämman i BRF Nordpolen 2011.
Jag föreslår att föreningen köper in en sandlåda och en gungställning och placerar den på gräsmattan utanför verkstaden.
Tomteboda 2011-12-03
Nisse Snöman, Tomtevägen 14
———————————————————————
Motion till föreningsstämman i BRF Nordpolen 2011.
Jag tycker att styrelsen ska jobba för att föreningen ska bli mer miljövänlig.
Exempelvis att de gemensamma utrymmen får låg-energilampor, och att el till gemensamma utrymmen ska vara miljömärkt.
Kan styrelsen presentera ett förslag på hur föreningen ska jobba mot att vara mer miljövänlig?
Tomteboda 2011-01-05
Rudolf Rödnos, Tomtevägen 43a
———————————————————————