Fibern kommer

fiberdosaInstallationen av fibern till Botkyrka Stadsnät är påbörjad och i full gång. Så här ser dosan ut som sätts på väggen i närheten av ditt första teleuttag. Med dosan får du också en vit kartong med ett antal sladdar och en elanslutning i. SPAR KARTONGEN OCH DESS INNEHÅLL. Du kommer att behöva den när dosan ska aktiveras och du ska ut på fibernätet.

Först gjordes installationen av dosorna i flerfamiljshusen och där är de i princip klara. Därefter följer radhusen och en hel del schaktningsarbete. Eftersom våren är tidig i år – och snöfri – sätts arbetet med schaktningen igång tidigare än planerat. Exakt var, hur, när meddelas senare.

Ytterligare ett besök hemma hos dig kommer att göras av fiberinstallatörerna när alla ledningar är klara och de skall kontrollera att allt fungerar som tänkt.

Håll utkik efter aviseringar i brevlådorna. Släpp in installatörerna när de behöver komma in hos dig. Du är skyldig att ge dem tillträde till din bostad.

Frågor? Kontakta styrelsen på styrelse@skacklinge.se.