Motionsdags

När vi nu kommer mot slutet av året, är det även slutet på föreningens räkenskapsår.

Du som bor i en bostadsrätt har större möjligheter att påverka ditt boende än exempelvis den som bor i en hyresrätt. Ett av de sätt du kan påverka är att skriva en motion till föreningsstämman.

Enligt §24 i föreningens stadgar, så kan medlemmar som önskar att få ett visst ärende behandlat på föreningsstämman, anmäla ärendet till styrelsen senast en månad efter räkenskapsårets slut.

Det vill säga att om du har ett ärende som du vill att stämman ska ta upp, så är det dags att skriva en motion innan januari månads utgång och skicka in till styrelsen.

Det är väldigt viktigt att om du har något du vill få behandlat på stämman, så måste du skickar in en motion. Det finns inte något ”Övriga Ärenden” på en föreningsstämma. Endast saker som står med på kallelsen kan beslutas på stämman.

För att styrelsen ska kunna ha tid att behandla eventuella ärenden innan föreningsstämman, måste vi därför ha in dem i god tid. Sista datum för motioner till nästa föreningsstämma är 31 Januari 2011.

Du kan skriva motionen och lägga den i brevlådan vid föreningsexpeditionen vid Skäcklingevägen 167, eller skicka den via e-post till styrelse@skacklinge.se.

Se exempel på motioner här.